21grams Logo 21grams
search

38% av de yngre vill betala sina räkningar direkt när de kommer.

Har du sett till att dina kundfakturor erbjuder snabba betalsätt?

Med snabba betalsätt underlättar du för dina kunder att betala fakturorna snabbare.

Yngre vill betala direkt

När vi frågar mottagarna av vår undersökning Kanalvalet om hur de hanterar sina räkningar kan vi se ett tydligt mönster. Å ena sidan ser vi att de yngre i större utsträckning verkar vilja betala direkt då fakturan kommer, medan de äldre tillfrågade har en tendens att sköta sina betalningar i två steg.  Många i den äldre åldersgruppen verkar först registrera sina räkningar men utför själva betalningen senare, ofta först på förfallodagen.

”Med smarta och snabba betalningsalternativ på fakturorna ger du valfrihet till dina kunder. Det här ökar chanserna för att du som leverantör och avsändare ska få betalt snabbare, särskilt av dina yngre kunder.”
Theodor Förberg, produktägare Betalningar, 21grams

Ni kan idag enkelt förse era fakturor med flera olika betalningssätt, dock utan att krångla till det för mottagaren. Tvärtom erbjuder det en flexibilitet och valfrihet hos dina kunder då de kan välja vad som passar dem bäst för stunden.

Kombinera betalsätt med rätt kanal

Sammanfattningsvis, vi på 21grams kan erbjuda flera olika betalningsmöjligheter när vi utformar era kundfakturor. En vanlig kombination på fysiska fakturor är en vanlig avi med OCR-nummer men numera även kompletterad med en QR-kod för en snabb Swish-betalning.  Alltså, en faktura som vänder sig till det mer traditionella sättet att betala på, kompletterat med ett snabbare betalsätt. Vi är också CTD (certifierad teknisk distributör) av e-fakturor, vilket fortfarande är det vanligaste sättet att betala fakturor på.

Det stannar inte där, utan alla dessa betalsätt i kombination med alla de olika metoder det idag finns för att distribuera fakturor är en annan utmaning. Vi tillhandahåller alla tillgängliga kanaler och distributionssätt såsom till exempel digitala brevlådor, e-post, e-faktura och fysiska brev.

Vill du veta mer om andra betalningsalternativ erbjuder vi också smarta lösningar för digitalt autogiro och mobila betalningar. Oavsett vilka betalningsmetoder ni vill erbjuda era kunder eller hur ni vill distribuera er kommunikation finns det mycket att vinna på att ha en leverantör som hanterar allt. Det gör vi på 21grams.

Hur ofta hanterar (registrerar) du dina räkningar?

Hur ofta betalar du dina räkningar?

Avisera mig!

Jag vill få en SMS-påminnelse när ni publicerar kommande insikter! Lämna dina uppgifter här. Notera formatet på telefonnumret för att vara säkra på att meddelandet kommer fram. 4670123456

    Vill du bli kontaktad?