21grams Logo 21grams
search

Över 50% av de som vill ha reklam vill ha det fysiskt.

Läs mer

Kanalvalet 2023

Konsten att välja rätt kanal till varje tillfälle.

En rapport om mottagare och deras önskemål om kommunikation.

Att skicka ut är lätt. Vi hjälper dig att nå fram.

Som avsändare av kommunikation är det många val att ta ställning till – ska vi skicka fysiskt eller digitalt? PostNord, Citymail eller Morgonpost? Digital brevlåda eller e-post? Och handlar det om betalningar och fakturor finns det minst lika många alternativ. Det är inte alltid lätt att som avsändare veta vilken kanal som mottagaren föredrar.

I 21grams årliga undersökning Kanalvalet, ser vi för varje år att den digitala utvecklingen går snabbare och snabbare, även om det fortfarande finns områden där man faktiskt väljer det fysiska brevet framför digitala kommunikationskanaler. Allt beroende på innehåll och sammanhang.

Att välja rätt kanal

Det är kanske viktigare än någonsin att sätta mottagaren i centrum. Att verkligen nå fram med sitt budskap handlar om att välja den kanal som passar i sammanhanget. I den här undersökningen får du bra ledtrådar för att kunna välja vilken kanal som passar vem, när och med vad.

Urval och syfte

Kanalvalet är en beställd undersökning utförd av Norstat på uppdrag av oss på 21grams. Syftet är att ta reda på hur mottagarna ser på den kommunikation de får från olika avsändare i olika kanaler.

Undersökningen genomfördes i oktober 2022. Sammanlagt svarade 1 153 personer i Sverige på en digital enkät, jämnt fördelade i ålder, geografi och kön.

Se vår presentation

 

Har du frågor om rapporten?

Lämna dina uppgifter här så hör vi av oss!

  Påverkan

  Vilken möjlighet har du att påverka?

  Frågan vi ställde: I vilken utsträckning känner du att du får bestämma hur du får kommunikation från olika avsändare, t ex via pappersfaktura, e-faktura eller annan digital brevlåda?

  Förtroende

  Vilka kanaler litar du på?

  Frågan vi ställde: Vilket förtroende har du för respektive distributionskanal?

  Fakturor & betalningar

  Så här tar vi emot fakturor

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för fakturor?

  Så här vill vi ta emot fakturor

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för fakturor?

  Var vill du betala när du får en faktura?

  Frågan vi ställde: Antag att du fått en faktura med antingen vanlig post, e-post, eller som SMS med länk till fakturadokument. Hur skulle du helst vilja betala denna faktura?

  Var vill du betala när du får en faktura i digital brevlåda?

  Frågan vi ställde: Antag att du fått en faktura i din digitala brevlåda. Var skulle du helst vilja betala denna faktura?

  På vilken enhet betalar man?

  Frågan vi ställde: På vilken typ av enhet sköter du helst dina betalningar?

  När registrerar & betalar man?

  Frågan vi ställde: Hur ofta hanterar, registrerar och knappar du in dina räkningar?
  Frågan vi ställde: Hur ofta betalar du in dina räkningar?

  Är det lätt att glömma

  Frågan vi ställde: I vilken utsträckning har du glömt att betala en faktura som kommit via respektive kanal?

   

  Påminnelse & inkasso

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för påminnelse & inkasso?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för påminnelse & inkasso?

  Adresserad reklam

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för adresserad reklam?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för adresserad reklam?

  Hyresavier

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för hyresavier eller motsvarande?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för hyresavier eller motsvarande?

  Bank, försäkring & pensionsbesked

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för bank, försäkring & pensionsbesked?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för bank, försäkring & pensionsbesked?

  Myndighet & kommun

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för kommunikation från myndighet & kommun?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för kommunikation från myndighet & kommun?

  Välgörenhet och insamling

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för brev från välgörenhets & insamlingsorganisationer?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för brev från välgörenhets & insamlingsorganisationer?

  Lönebesked

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för lönebesked?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för lönebesked?

  Kännedom om digitala brevlådor

  Vilka digitala brevlådor vi känner till

  Frågan vi ställde: Det finns olika digitala brevlådor. Vilka av följande känner du till?

  QR-koder

  Används QR-koder?

  Frågan vi ställde: Brukar du använda och scanna QR-koder när det finns?

  Vad används QR-koder till?

  Frågan vi ställde: I vilket sammanhang använder du QR-koder när det finns?

  Digitalisering

  Har digitaliseringen gått för långt?

  Frågan vi ställde: Hur ser du generellt på kommunikationen denna undersökning handlar om?