21grams Logo 21grams
search

Linde Gas (f d AGA)

Fakturor ”försvann” i den gamla lösningen på Linde Gas AB (f d AGA). Kunder ringde och undrade varför de fått inkassokrav när de inte ens fått en faktura. 21grams skapade då en helhetslösning för Linde Gas AB.
”Kunderna är nöjda och vi sparar upp mot två miljoner kronor om året på samarbetet med 21grams”, säger Leif Nilsson.

Linde Gas AB bytte ut sin gamla fakturahantering 2012. Bolaget gjorde då ett vägval: fakturahanteringen var otidsenlig och systemet var tungrott med bland annat svårbegripliga fakturor.

”När sedan faktureringsunderlagsfiler försvann blev kunderna upprörda. Det är naturligtvis inte bra vare sig för dem eller oss, att få ett inkassokrav innan de ens fått fakturan”, säger Leif Nilsson. ”Kunderna blev lidande och en del slutade helt enkelt tro på oss”.

Då byggde 21grams ett helt nytt system för Linde Gas.  ”Jag bad 21grams skräddarsy en helhetslösning för oss och jag vet att jag verkligen utmanade dem, speciellt när det när det gällde e-fakturor”, säger Leif Nilsson.
På ett halvår skapades en ny helhet i fakturahanteringen på Linde Gas: nytt format på pappersfakturor, ny layout i färg istället för bara svartvitt , e-faktura och e-mail.

21grams gör en pre-processing baserad på Linde Gas rådata inför portooptimeringen och printen. 21grams får en fil från Linde Gas och processar den för olika kanaler: postföretag, där de hittar det billigaste portot och snabbaste utbärningen, e-faktura , e-mail och autogiro. Dessutom levererar 21grams arkivtjänster.

Projektet tog sex månader och nu är lösningen implementerad i sex länder där Linde Gas finns.

”Det är en markant skillnad mot tidigare”, säger Leif Nilsson om det nya systemet.

Leif Nilsson säger att Linde Gas sparar ”runt två miljoner kronor om året”, och därtill kan läggas all tid som sparas.

”Självklart ägnade vår kundtjänst mycket tid åt kunder som var missnöjda. Vi har minskat tidsåtgången där och därmed sparat pengar. Dessutom är det naturligtvis en fråga om goodwill”, säger han.

Sedan säger han, att ibland var läget pressat: han satt i en del ”krismöten” med den gamla leverantören som krävde både mycket energi och tid.

”Nu är vi på Linde Gas trygga i den lösning vi använder”
Leif Nilsson, Linde Gas

Leif Nilsson säger nu att Linde Gas har fått bättre kontroll på fakturaflödet, ökat servicegraden mot kunderna samt infört nya tjänster tack vare den nya fakturalösningen från 21grams. Sänkta print-och portokostnader och ett förbättrat kassaflöde tack vare e-faktura och direktbetalningar har bidragit till ett mycket lyckat projekt.

”21grams har ett unikt kundfokus, det liksom sitter i väggarna där. De är snabba, både i tanke och handling. De lyssnar på vad vi behöver och kommer snabbt på lösningar. 21grams har en hängivenhet som gynnar oss kunder”, säger Leif Nilsson.

Om Linde Gas (f d AGA)

Linde Gas är det ledande gasbolaget i Norden och Baltikum. Linde Gas är den självklara samarbetspartnern för företag inom många olika branscher. De har ett omfattande utbud av produkter och tjänster för industri- och specialgas, och teknisk support för att uppfylla sina kunders behov. Linde Gas är också en pålitlig leverantör av LNG och biogas. För privata konsumenter erbjuder Linde Gas gasol- och mineralvattenprodukter.

På Linde Gas hjälper de sina kunder att skapa mervärde, tydliga konkurrensfördelar och därmed säkerhet, hållbarhet och bättre lönsamhet.

Nyckeltal för Linde Gas i de nordiska och baltiska länderna, 1 600 anställda, 8 länder, 10 språk, 90 produktionsenheter på 59 platser, 600 försäljningsställen och 400 000 gaskunder

Vill du vet mer om hur vi jobbat med Linde Gas?

Hör gärna av dig till oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig optimera er kommunikation.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här.