21grams Logo 21grams
search

Över 80% är positiva till digitalisering av kommunikation och fakturering.

Vad kan du göra för att digitalisera mer för dina kunder?

Dina kunder är öppna för att digitalisera mer.

Är du förberedd?

Vi ser tydligt i vår undersökning Kanalvalet att en övervägande majoritet är positiva till digitalisering när det gäller att ta emot såväl kommunikation som fakturor. Över 70% tycker att digitaliseringen har kommit lagom långt och nästan 15% tycker till och med att digitaliseringen går för långsamt.

Om vi dessutom fördjupar oss specifikt i fakturaflöden, säger över 60% av våra mottagare av undersökningen att de får fakturor i den fysiska brevlådan, medan bara 12% faktiskt önskar det!

”De av våra kunder som digitaliserat sin kommunikation och fakturaflöden ser snabba resultat i form av effektivitet och nöjda kunder.”
Dan Axelsson, säljare, 21grams

Digitalisera posten

Är det dags att ta nästa steg i er digitaliseringsresa och få nöjdare kunder? Kontakta oss på 21grams så kan vi gemensamt skapa en plan för hur ni tar nästa steg utifrån era förutsättningar och era kunder. Gäller det era fakturaflöden, är vi certifierad teknisk distributör (CTD) för e-fakturor till internetbanker. Dessutom kan vi självklart även producera och distribuera dem i PEPPOL-format för företag och myndigheter. Vidare har vi också lösningar för t ex SMS-kommunikation som passar särskilt bra för vissa delar av flödet, t ex för att effektivisera utskick av betalningspåminnelser. Ni kan alltså enkelt anpassa så att alla olika typer av utskick till olika typer av kunder går ut i rätt kanal för ändamålet.

Självklart tar vi gärna ett samlat grepp över hela ert kommunikationsflöde, vi hanterar inte bara fakturor utan även exempelvis kallelser, lönespecifikationer eller adresserad direktreklam. Vill du nå fram till din kund med det du vill ha sagt eller gjort, vänder du dig till oss på 21grams.

Din kunskap om dina kunder kombinerat med vår tekniska expertis och insikterna från Kanalvalet kan du spara pengar på din kommunikation samtidigt som du får ännu nöjdare kunder.

Digitalisering

Frågan vi ställde: Hur ser du generellt på kommunikationen denna undersökning handlar om?

Vill du bli kontaktad?