21grams Logo 21grams
search

Kanalvalet 2022

Som avsändare av kommunikation är det många olika val att ta ställning till – fysiskt eller digitalt? PostNord, Citymail eller Morgonpost? E-brevlåda eller e-post? Listan kan göras lång och det är inte alltid lätt att som avsändare veta vilken kanal som mottagaren föredrar.

Vi på 21grams är inte först med att inse att successionen från analogt till digitalt fortgår, om än inte i samma takt som digitaliseringen i övrigt. Vi lägger framför allt märke till just detta när många fortfarande väljer det fysiska brevet framför digitala kommunikationskanaler. De digitala kanalerna är visserligen snabbare och i mångt och mycket enklare, men när det kommer till val av kommunikationskanal är det beroende av innehållet.

Insikter

Mottagaren är i centrum för det kommunikativa kretsloppet. Men hur ser egentligen mottagarna på den kommunikation de får? Finns där någon kanal – fysisk eller digital, som är att föredra framför de andra?

Faktum är att det inte finns något enkelt svar på den frågan. Hur människor vill ta emot kommunikation varierar i hög grad, mycket beroende av vanor, ålder och innehåll. Genom den insikten och med hjälp av denna rapport hoppas vi kunna förenkla hanteringen av din kommunikation.

Bakgrund & urval

Kanalvalet är en beställd undersökning utförd av Norstat.

Rapporten bygger på en undersökning från november 2021 som gjordes på uppdrag av oss på 21grams. Vi ville ta reda på hur mottagare ser på den kommunikation de får från olika avsändare i olika kanaler.

Sammanlagt svarade 1000 personer i Sverige på en digital enkät, jämnt fördelade i avseende om ålder, geografi och kön.

Innehåll

 • Möjlighet att påverka
 • Förtroende
 • Data per innehåll
  • Fakturor & betalningar
  • Påminnelse & inkasso
  • Bank, försäkring & pensionsbesked
  • Kommunikation från myndighet & kommun
  • Adresserad reklam
  • Brev från välgörenhets- & insamlingsorganisationer
  • Lönebesked
 • Digitala brevlådor

Lyssna på vårt webinar om Kanalvalet

Har du frågor om rapporten

Lämna dina uppgifter här så hör vi av osss!

  Digitalisering

  Har digitaliseringen gått för långt?

  Möjlighet att påverka

  Förtroende

  Fakturor & betalningar

  Så här tar vi emot fakturor

  Så här vill vi betala

  Var vill du betala när du får en faktura?

  På vilken enhet betalar man?

  När betalar man?

  Är det lätt att glömma

   

  Påminnelse & inkasso

  Vilka kanaler använder du?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Bank, försäkring & pensionsbesked

  Vilka kanaler använder du?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Myndighet

  Vilka kanaler använder du?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Adresserad reklam

  Vilka kanaler använder du?

  Vilka kanaler föredrar du?