21grams Logo 21grams
search

Unika människor. Unika kanaler. Mångfald i kommunikation.

Varje individ är unik med olika vanor. Anpassa din kommunikation för att nå fram på rätt sätt.

50% av de som vill ha reklam vill ha det fysiskt.

I valet mellan bl a e-post, digital brevlåda och SMS vill hälften av de som önskar reklam eller information om välgörenhet ha den som fysiska brev.

Se diagram

Kanalvalet 2024 - En rapport om dina kunder

Läs årets rapport om vilka kanaler som passar bäst till olika typer av utskick.

"Anpassa din kommunikation för varje kund."

Läs en intervju med Stefan Blomqvist, VD på 21grams, om årets Kanalval.

Läs intervjun

99% kännedom om Kivra.

De digitala brevlådorna ökar. Nästan alla känner till Kivra.

Se diagram

Unika människor behöver unika kanaler.

Din kundbas består av en brokig samling människor med olika vanor och beteenden. Det här påverkar hur de vill ha information för att ta den till sig, och också hur de vill betala sina fakturor. Idag gäller det mer än någonsin att du vet mer om dina kunder för att verkligen träffa rätt. Att nå fram, att få betalt – eller att få en reaktion överhuvudtaget kan vara avgörande.  

När vi summerar vår årliga undersökning Kanalvalet, ser vi hur olika det faktiskt kan vara. Hur man bäst tar till sig av reklam, information eller vilket sätt man väljer att betala på är långt ifrån bara en fråga om ålder och kön. Vi är långt mer olika än så.

Känner du dina kunder?

Ja, inte personligen kanske. I årets presentation av Kanalvalet har vi valt att gestalta ett antal kundporträtt från verkligheten för att visa hur olika dina kunder faktiskt beter sig.  Garanterat har du ett flertal personer i din kundbas som passar in på flera av beskrivningarna – och då blir det tydligt hur viktigt det är att kunna kommunicera i alla kanaler.

I årets artiklar om Wilmer, Kerstin, Eva, Stefan, Kennet och Maja får du bra ledtrådar till att kunna välja vilken kanal som passar vem, när och med vad.

Digitala brevlådorna har ökat förtroende

Generellt kan vi se att de digitala brevlådorna ökar i trovärdighet, med ett ständigt ökat förtroende för varje år vi gjort undersökningen. Digitala brevlådorna knappar in på e-fakturan även när det gäller att använda dem för betalningar. Tidigare har vi sett tendenser att även om man fått fakturor i sin digitala brevlåda, har man valt att gå över till internetbanken för att utföra själva betalningen. Men för varje år, med enklare utformade betallösningar, ser vi en ökning av andelen som stannar kvar i den digitala brevlådan och betalar där.

Det område som verkligen sticker ut i årets undersökning är vilken kanal man föredrar för påminnelser eller inkasso. Där har de digitala brevlådorna ett tydligt övertag och ligger absolut högst.

Bland de digitala brevlådor som finns i Sverige, är Kivra den absolut mest kända, där hela 99% känner till den. Långt mer än Min Myndighetspost och Billo med sina 28% respektive 12%.

Fysiska brev fortsatt bäst för reklam och välgörenhet

De fysiska brevens tid är absolut inte förbi! Vi ser tydligt att det är den kanal som är absolut mest önskad när det gäller både reklam och information från välgörenhetsorganisationer.

Urval och syfte

Kanalvalet är en beställd undersökning utförd av Norstat på uppdrag av oss på 21grams. Syftet är att ta reda på hur mottagarna ser på den kommunikation de får från olika avsändare i olika kanaler.

Undersökningen genomfördes i oktober 2023. Sammanlagt svarade 1 024 personer i Sverige på en digital enkät, jämnt fördelade i ålder, geografi och kön.

Ladda ner rapporten som PDF sidvis i stället för per uppslag

Har du frågor om rapporten?

Lämna dina uppgifter här så hör vi av oss!

  Påverkan

  Vilken möjlighet har du att påverka?

  Frågan vi ställde: I vilken utsträckning känner du att du får bestämma hur du får kommunikation från olika avsändare, t ex via pappersfaktura, e-faktura eller annan digital brevlåda?

  Förtroende

  Vilka kanaler litar du på?

  Frågan vi ställde: Vilket förtroende har du för respektive distributionskanal?

  Fakturor & betalningar

  Så här tar vi emot fakturor

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för fakturor?

  Så här vill vi ta emot fakturor

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för fakturor?

  Var vill du betala när du får en faktura?

  Frågan vi ställde: Antag att du fått en faktura med antingen vanlig post, e-post, eller som SMS med länk till fakturadokument. Hur skulle du helst vilja betala denna faktura?

  Var vill du betala när du får en faktura i digital brevlåda?

  Frågan vi ställde: Antag att du fått en faktura i din digitala brevlåda. Var skulle du helst vilja betala denna faktura?

  På vilken enhet betalar man?

  Frågan vi ställde: På vilken typ av enhet sköter du helst dina betalningar?

  När registrerar & betalar man?

  Frågan vi ställde: Hur ofta hanterar, registrerar och knappar du in dina räkningar?
  Frågan vi ställde: Hur ofta betalar du in dina räkningar?

  Är det lätt att glömma

  Frågan vi ställde: I vilken utsträckning har du glömt att betala en faktura som kommit via respektive kanal?

   

  Påminnelse & inkasso

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för påminnelse & inkasso?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för påminnelse & inkasso?

  Adresserad reklam

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för adresserad reklam?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för adresserad reklam?

  Vilken kanal är du mest mottaglig i?

  Frågan vi ställde: Vilken av kanalerna gör det mest sannolikt att du ska reagera, söka mer information och tacka ja till erbjudandet? Vi förutsätter att det är en produkt som intresserar dig.

  Hyresavier

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för hyresavier eller motsvarande?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för hyresavier eller motsvarande?

  Bank, försäkring & pensionsbesked

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för bank, försäkring & pensionsbesked?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för bank, försäkring & pensionsbesked?

  Myndighet & kommun

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för kommunikation från myndighet & kommun?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för kommunikation från myndighet & kommun?

  Välgörenhet och insamling

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för brev från välgörenhets & insamlingsorganisationer?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för brev från välgörenhets & insamlingsorganisationer?

  Lönebesked

  Vilka kanaler använder du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser använder du för lönebesked?

  Vilka kanaler föredrar du?

  Frågan vi ställde: Vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för lönebesked?

  Kännedom om digitala brevlådor

  Vilka digitala brevlådor vi känner till

  Frågan vi ställde: Det finns olika digitala brevlådor. Vilka av följande känner du till?

  QR-koder

  Används QR-koder?

  Frågan vi ställde: Brukar du använda och scanna QR-koder när det finns?

  Vad används QR-koder till?

  Frågan vi ställde: I vilket sammanhang använder du QR-koder när det finns?

  Digitalisering

  Har digitaliseringen gått för långt?

  Frågan vi ställde: Hur ser du generellt på kommunikationen denna undersökning handlar om?