21grams Logo 21grams
search

Kanalvalet 2020

Som avsändare av kommunikation är det många olika val att ta ställning till – fysiskt eller digitalt? PostNord, Citymail eller Morgonpost? E-brevlåda eller e-post? Listan kan göras lång och det är inte alltid lätt att som avsändare veta vilken kanal som mottagaren föredrar.

Vi på 21grams är inte först med att inse att successionen från analogt till digitalt fortgår, om än inte i samma takt som digitaliseringen i övrigt. Vi lägger framför allt märke till just detta när många fortfarande väljer det fysiska brevet framför digitala kommunikationskanaler. De digitala kanalerna är visserligen snabbare och i mångt och mycket enklare, men när det kommer till val av kommunikationskanal är det beroende av innehållet.

Insikter

Mottagaren är i centrum för det kommunikativa kretsloppet. Men hur ser egentligen mottagarna på den kommunikation de får? Finns där någon kanal – fysisk eller digital, som är att föredra framför de andra?

Faktum är att det inte finns något enkelt svar på den frågan. Hur människor vill ta emot kommunikation varierar i hög grad, mycket beroende av vanor, ålder och innehåll. Genom den insikten och med hjälp av denna rapport hoppas vi kunna förenkla hanteringen av din kommunikation.

Bakgrund & urval

Kanalvalet är en beställd undersökning utförd av Norstat.

Rapporten bygger på en undersökning från november 2019 som gjordes på uppdrag av oss på 21grams. Vi ville ta reda på hur mottagare ser på den kommunikation de får från olika avsändare i olika kanaler.

Sammanlagt svarade 1000 personer i Sverige på en digital enkät, jämnt fördelade i avseende om ålder, geografi och kön.

Innehåll

 • Möjlighet att påverka
 • Förtroende
 • Data per innehåll
  • Fakturor
  • Påminnelse & inkasso
  • Bank, försäkring & pensionsbesked
  • Kommunikation från myndighet & kommun
  • Adresserad reklam
  • Brev från välgörenhets & insamlingsorganisationer
  • Lönebesked
 • Digitala brevlådor

Vill du att vi skickar rapporten?

Fyll i dina adressuppgifter här så postar vi rapporten.