21grams Logo 21grams
search

C/O - Enklare portoadministration

Överlåt portoadministrationen till oss.

En enklare portoadministration. Skippa det tråkiga och tidsödande arbetet med att läsa, stämma av och följa upp portofakturorna. Om fakturorna skickas till C/O 21grams så tar vi hand om hela uppföljningen åt dig.

Om du använder dig av portooptimering genom 21grams tjänster iSort eller PostSort kan du välja att skicka dina portofakturor till C/O 21grams. Som specialister på området och med specialutvecklade uppföljningsverktyg kan vi snabbt och enkelt utläsa och kontrollera vad som egentligen fakturerats, men även ta kontakt med postoperatören om det skulle finnas frågetecken.

Vi går metodiskt igenom dina portofakturor ner på detaljnivå och säkerställer att debiteringen är korrekt enligt avtalade prislistor och rabattvillkor. Dessutom kontrollerar vi att breven har skickats ut i rätt tid.

Vi förvandlar svårbegripliga fakturaunderlag till enkla, tydliga rapporter och överskådliga totalfakturor.

Du får en överskådlig rapport från oss med eventuella reklamationer eller andra avvikelser. Sedan sammanställer vi alltsammans i en summerad faktura på den totala kostnaden, istället för att du ska handskas med ett flertal olika fakturor uppdelade på olika kundnummer från olika postoperatörer.

Dessutom kan vi ta fram konteringsunderlag fördelade på dina interna kostnadsställen, baserade på exakta faktiska kostnader för varje enskilt brev. Den tjänsten heter KST.

I vårt erbjudande att optimera portot ryms utöver C/O även utrikesporto, inrikesporto, portooptimering och kontorspost samt ett flertal sorteringstjänster.

Fyra goda skäl att välja 21grams

Enkelt. Vi förvandlar svårbegripliga fakturaunderlag till lättlästa och tydliga rapporter och överskådliga totalfakturor.

Kostnadsbesparande. Vi räknar ut vad ett eventuellt fel i produktionen är värt och reder ut det med leverantören. En missad tilläggsrabatt på ett större utskick kan betyda flera hundratusen i återbetalning.

Tidsbesparande. Du behöver inte längre lägga egen värdefull tid på att försöka tolka krångliga portofakturor och leta avvikelser. Vi som har expertkunskap tar dialogen med fakturautställaren.

Flexibelt. Vill du få dina kostnader fördelade mellan olika avdelningar, olika system, projekt eller attestansvariga? Eller någon annan parameter. Det löser vi med vår tjänst KST.

Frågor och svar

Vad betyder C/O?

Det kommer från engelskans ”care of”, och skrivs före adressen på ett brev. Det visar att brevet ska skickas till en annan adress än mottagarens vanliga. När du använder 21grams C/O-tjänst, skickas dina portofakturor till oss så att vi kan sköta granskning och uppföljning åt dig.

Kan man slå ihop flera portofakturor till en totalfaktura?

Absolut. Om du använder 21grams tjänst C/O, sköter vi hela portoadministrationen åt dig. Efter kontroll av dina fakturor, skapar vi en konsoliderad faktura som tydligt redovisar dina portokostnader på den nivå du önskar. Här finns mycket tid att spara.

Vad innehåller en C/O-rapport?

En rapport från tjänsten C/O hos 21grams innehåller uppföljning och eventuella avvikelser på pris, vikt, antal försändelser, brevtyp och inlämningstid.

Hur följer man upp portofakturor?

Att följa upp portofakturor kan vara väldigt detaljerat. Det kan t ex handla om att se till att det fakturerade beloppet stämmer med offererat pris eller med ditt affärssystems brevvolymer. Dessutom kontrollera att du har fått de rabatter som du har rätt till. Om du istället använder 21grams C/O-tjänst så sköter vi hela uppföljningen åt dig.

Vad betyder KST?

För att få riktigt bra portovillkor, krävs det stora portovolymer. Men för att möjliggöra det, behöver ni förmodligen en bra uppföljning så att ni kan fördela kostnaderna internt. KST betyder kostnadsställekontroll. Genom denna tilläggstjänst hos 21grams kan vi producera uppföljningsrapporter som visar kostnadsfördelningar mellan t ex bolag, system, projekt eller avdelningar.

Kan man förenkla sin portoadministration?

Javisst. Om du ställer om dina portofakturor till C/O 21grams, kan vi ta hand om hela uppföljningen och avstämningen åt dig. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig.