21grams Logo 21grams
search

C/O - Enklare administration

Tycker du att det både är tråkigt och lite knepigt att läsa en portofaktura? Har du svårt att få kostnaderna att stämma med offererade priser eller med de brevvolymer era affärssystem genererat? Då är du inte ensam. Om fakturorna skickas c/o 21grams så tar vi hand om uppföljningen.

De av 21grams kunder som använder sig av portooptimering genom iSort, PostSort eller Winjet kan med fördel låta sina portofakturor skickas till c/o 21grams. Som specialister på området och med specialutvecklade uppföljningsverktyg kan vi snabbt och enkelt utläsa och kontrollera vad som egentligen fakturerats, men även ta kontakt med distributören om det finns frågetecken.

Leverantörsfakturorna från postoperatörerna gås igenom metodiskt ner på detaljnivå. Sammantaget säkerställs det att korrekt debitering har skett enligt avtalade prislistor och rabattvillkor samt att breven skickats i rätt tid.

”Vi förvandlar svårbegripliga fakturaunderlag till enkla och tydliga rapporter och sammanhållna fakturor. ”

Du får en överskådlig rapport från oss med eventuella reklamationer eller andra avvikelser tillsammans med en sammanhållen faktura på den totala kostnaden, i stället för ett flertal olika fakturor uppdelat på olika kundnummer från olika postoperatörer.

Dessutom kan vi ta fram underlag för korrekt kontering av olika interna kostnadsställen, som baseras på exakta faktiska kostnader för varje enskilt brev. Detta möjliggör i sin tur en konsolidering av flera individuella printrutiner vilket sänker snittkostnaden per brev drastiskt jämfört med om de produceras och postinlämnas var för sig.

I vårt erbjudande att optimera portot ryms utöver c/o även utrikesporto, inrikesporto, portooptimering och kontorspost samt ett flertal sorteringstjänster.

Fyra goda skäl att välja 21grams

Enkelt. Vi förvandlar svårbegripliga fakturaunderlag till lättlästa och tydliga rapporter och sammanhållna fakturor.

Kostnadsbesparande. Vi kan räkna ut vad ett eventuellt fel i produktionen är värt och påtala detta för leverantören. En missad tilläggsrabatt på ett större utskick kan betyda flera hundratusen i återbetalning.

Tidsbesparande. Du behöver inte längre lägga egen värdefull tid på att försöka tolka krångliga portofakturor. Du slipper även kontakta leverantörer om det finns avvikelser. Vi som har expertkunskap tar dialogen och påtalar brister.

Flexibelt. Vill du få dina kostnader fördelade mellan olika avdelningar, olika system eller attestansvariga? Eller någon annan parameter. Det löser vi med vår tjänst KST.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här och vi kontaktar dig.