21grams Logo 21grams
search

Länsförsäkringar

Sedan ett antal år arbetar Länsförsäkringar aktivt med att optimera och förbättra sin utdata och posthantering. I detta arbete har man sedan 2007 ett samarbete med 21grams kring optimering av de portodrivande kostnaderna.

Arbetet har även innefattat att se över såväl antalet blanketter, kuverttyper och jobb för att effektivisera såväl utskrift som distribution av informationen. All utdata samlas i en strategisk utdataplattform och sedan går brevfilerna genom portooptimering (iSort) hos utdataentreprenören innan de slutligen produceras.

Besparingar

Exempel på genomförda åtgärder:
• Övergång till standardpapper och standardkuvert
• Övergång från A-post till B-post
• Övergång till ny utskriftsteknik för SAK Privat
• Nytt avtal med utdataentreprenör
• Slopande av utskick av villkorshäften i samband med nyteckning (tryck-, lagerhållnings-, kuverterings- och portokostnader)
• Portooptimering för bättre utnyttjande av
portoavtalens volymrabatter.

Per idag sparar Länsförsäkringar ca 10% på A-post och ca 7 % på B-post via bättre utnyttjande av de olika postoperatörerna och deras produkter i symbios.
Totalt har man de senaste 2 åren sparat ca 10% överlag på utdatakostnaden inklusive porto.

Kostnadskontroll & Fördelning

Länsförsäkringar har dessutom under 2008 förstärkt och vidareutvecklat processtödet kring utdata och posthanteringen.
Efter inlämning av breven till respektive postoperatör genomförs en automatisk kostnads och kvalitetskontroll via 21grams tjänst C/O (Care Of).
Här kontrolleras att rätt antal brev lämnats in med korrekt vikt, korrekt produkt och till avtalat pris/rabatt genom att man prickar av fakturor och följesedlar gentemot vad som portooptimeringen har producerat. Eventuella felaktigheter reklameras via tjänsten direkt mot postoperatör.
Framåt kommer arbetet att fortgå genom att koppla på fler system till portooptimeringen samt vidareutveckla samarbetet med 21grams genom kostnadsställefördelning (KST) där även portokostnaderna fördelas ut på de kostnadsställen inom Länsförsäkringsgruppen som stått för utskicken.

Kvalitetskontroll via 21grams tjänst C/O

Här kontrolleras att rätt antal brev lämnats in med korrekt vikt, korrekt produkt och till avtalat pris/rabatt genom att man prickar av fakturor och följesedlar gentemot vad som portooptimeringen har producerat. Eventuella felaktigheter reklameras via tjänsten direkt mot postoperatör.

Om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar AB är navet inom Länsförsäkringsgruppen, som har över 3,2 miljoner kunder i 24 länsbolag.

Länsförsäkringar bedriver verksamhet inom livförsäkring, bank och fond, olycksfalls-, industri-, djur- och återförsäkring. Länsförsäkringar IT Center samordnar IT-utvecklingen och har 300 system, 85 miljoner utskriftssidor ut per år och 15 miljoner brevförsändelser per år

Vill du vet mer om hur vi hjälpte Länsförsäkringar?

Hör gärna av dig till mig för att få reda på hur vi hjälpte Länsförsäkringar optimera portot.

Vill du vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här.