21grams Logo 21grams
search

PostSort

En tjänst för att sortera, adressera, producera och skicka ut adresserad post.

PostSort är tjänsten för dig som levererar adresserade produkter för postdistribution. Den här lösningen installerar vi hos tryckerier och bokbinderier med adressering på till exempel posttidningar och ADR-utskick.

I mjukvaran PostSort Sortering förbereds adressfilerna inför produktion. Här sorteras adresserna enligt postoperatörernas villkor samtidigt som det skapas underlag för t ex följesedlar, pallmärkning och utskriftslayouter. De smarta algoritmerna räknar ut bästa val av postoperatör och distributionssätt så att dina kunder får lägsta möjliga portopris.

PostSort Produktion är ett komplett inkjet-system som styr produktionslinjen och skriver mottagaradressen direkt på trycksaker och förpackningar. Systemet installeras alltid i en hos kunden redan befintlig produktionslinje. Till exempel i en klammermaskin, singelinplastare eller på ett adresseringsbord. Har ni behov av ett system för att personifiera produkter där varje mottagare är unik, kan PostSort hantera det också.

Ett komplett, helt integrerat system för adressering som installeras hos tryckerier och bokbinderier.

PostSort är utvecklat i nära samarbete med ledande nordiska tryckerier och bokbinderier för att fungera på bästa sätt i er miljö. Tjänsten är anpassad till hela den nordiska marknaden, då vi kan anpassa adresseringen till alla nordiska postoperatörers villkor.

I vårt erbjudande att optimera portot ryms också tjänster som portooptimering, inrikesporto och utrikesporto.

Tre goda skäl att välja 21grams

Flexibelt.  Vi erbjuder flera tilläggstjänster för dina postala utskick. Du kan självklart också kombinera med till exempel erbjudande om billigare porto.

Tillgängligt.  Maximal tillgänglighet till systemen och vid behov finns vår support för dig. Vi kan även hjälpa till med installation och utbildning på plats.

Smart. Sortering, optimering, flerex, palletiketter och sorteringsrapporter är några av de funktioner som du får tillgång till.

Frågor och svar

Vad är ett ADR-utskick?

ADR är en förkortning av adresserad direktreklam. Mottagarens namn och adress är då printad på den fysiska enheten som skickas ut. Kontakta oss på 21grams som har smarta lösningar för sortering och adressering. Vi har också täta samarbeten med de största tryckerierna som producerar ADR.

Vad är PostSort?

Det här en tjänst särskilt anpassad för tryckerier och bokbinderier som adresserar utskick av reklam och posttidningar. Med hjälp av PostSort, kan utskicken sorteras och produceras på ett sätt som sänker avsändarens portokostnader.

Hur adresserar man ett ADR-utskick?

Adresseringen görs ofta hos ett tryckeri eller bokbinderi där adressen inkjetprintas direkt på den fysiska enheten. När du anlitar ett tryckeri som har tjänsten PostSort installerad, kommer dina utskick att kunna sorteras och produceras på ett sätt som gör att du får lägre portokostnader.

Vad är en posttidning?

Det är en s k periodisk skrift som behöver uppfylla vissa krav för att bli klassad som posttidning. En avsändare till en posttidning måste också ha ett utgivningsbevis beviljat av Patent- och Registreringsverket för att få lägre porto för distributionen. 21grams tjänst PostSort, för sortering och adressering, uppfyller alla krav för posttidningar och finns installerad hos många av de tryckerier och bokbinderier som producerar posttidningar.

Hur skickar man ADR och posttidningar utanför Sverige?

Vi på 21grams har avtal med postoperatörer i hela Norden. Så även om du trycker dina utskick på ett svenskt tryckeri, kan vi ordna så att de distribueras även utanför Sveriges gränser.

Hur kommer vi igång med PostSort?

PostSort Sortering laddas ner i din lokala miljö där du styr hela processen själv som administratör. PostSort Produktion installeras i din befintliga produktionslinje och styr utskriften av adresserna. Det går snabbt att komma igång och vår support hjälper gärna till. Vi kan också erbjuda hjälp med installation och utbildning på plats.

 

Mer detaljer

Här hittar du länkar till att ladda ner mjukvaran, instruktionsfilmer samt information om hur du får support.

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.