21grams Logo 21grams
search

Instruktioner Winjet

Optimering med MailWorld med WinJet

Ställa in operatörer i WinJet

Läsa in teckenseparerade filer med WinJet

Läsa in filer med fasta positioner i WinJet

Editioner i WinJet

Inställingar i WinJet

21grams serverkoppling mot WinJet

Jobbinställningar i WinJet

Vad händer om WinJet tappar förbindelse med Internet

Ställa in kundmappen i WinJet

Hantering av kunder i WinJet

Ta bort kundfiler

Ta bort kundens samtliga filer

Skapa mappar i WinJet

Kopiera in filer till WinJet

Sortering för MTD med WinJet