21grams Logo 21grams
search

Ledning

Stefan Blomqvist

Grundare, VD, Affärsområdeschef Channel

David André

vVD & Affärsområdeschef Postal and e-commerce

Johan Hellman

Chef strategiska projekt

Patrik Jedbring

Chef Produktionsledning & Support
Affärsområde Postal & e-commerce

Anders Lindén

Chef Projekt affärsområde Channel

Fredrik Klaar

Chef Produktionsledning & Support affärsområde Channel

Jonas Stenberg

Gruppchef Utveckling

Mikael Heimdahl

Mikael Heimdahl

Utvecklingschef Channel development

Zandra Tennstråle

Chef Kundadministration