21grams Logo 21grams
search

E-faktura företag

Skicka e-faktura till företag och offentlig sektor via Peppol.

Kom igång med e-faktura till företag eller offentlig sektor. Fakturera dina kunder på det sätt de önskar eller kräver, via Peppol eller andra format. Vi på 21grams hjälper dig med det.

Vi är en certifierad Peppol-operatör, vilket betyder att vi producerar och distribuerar e-fakturor i standardformat till företag och andra mottagare inom Peppol-nätverket. Självklart hanterar vi även andra format såsom t ex Svefaktura, finska Finvoice, danska Nemhandel och norska EHF, allt för att nå en maximal räckvidd vad gäller mottagare som kan ta emot e-fakturor både i Sverige och internationellt.

Allt fler företag kräver e-faktura från sina leverantörer. Sedan april 2019 är det också lagkrav vid inköp inom den offentliga sektorn.

Skicka e-fakturor i rätt format till dina kunder.

Du kan alltid kombinera e-faktura Peppol med en eller flera av våra andra digitala tjänster och dessutom låta oss producera och distribuera dina fysiska brev. Det här är framför allt viktigt för dig som har en mixad kundbas. Tillsammans med dig kan vi ta fram en särskild digitaliseringsplan utifrån både din egen affärsstrategi och dina kunders efterfrågan.

Tre goda skäl att välja 21grams

Enklare. Du ansluter dig, så ordnar vi resten. Uppgraderingar, formatändringar och regeländringar håller vi reda på åt dig.

Säkrare. Du kan känna dig säker på att du följer gällande lag- och marknadskrav på e-faktura till företag och myndigheter. Vi bevakar det åt dig.

Effektivare. All digitalisering minskar kostnaden för papper, kuvert och porto. Du effektiviserar också dina upphandlingsprocesser.

Frågor och svar

Vad betyder Peppol?

Peppol är en förkortning av Pan European Public Procurement Online.

Vad är Peppol?

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp. Det består av gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen, t ex prislistor och fakturor. Det innehåller också gemensamma register där man kan hitta affärspartners som är anslutna till Peppol. Tecknar du avtal med 21grams kan du snabbt komma igång och skicka e-fakturor och annan kommunikation till företag via Peppol.

Hur kommer man igång med Peppol?

Du tecknar avtal med en certifierad Peppol-operatör, såsom 21grams, för att kunna skicka och ta emot fakturor eller andra meddelanden inom Peppol-nätverket.

Är det lag på att använda Peppol?

Sedan 2019 är det lag på att skicka e-faktura om man fakturerar till offentlig sektor. Peppol är den standard som rekommenderas och det är också lagstadgat att samtliga myndigheter i Europa ska kunna ta emot e-fakturor via Peppol-nätverket. När du tecknar avtal med 21grams har du direkt access till att fakturera och kommunicera via Peppol.

Vad är ett Peppol ID?

Ett Peppol-ID är en elektronisk adress som kan skapas när du ansluter dig till Peppol-nätverket, men det är inget krav. Peppol-IDt gör att du kan identifiera andra parter som ingår i nätverket. När du tecknar avtal med 21grams kan vi hjälpa dig att komma igång.

Vad är Peppol BIS Billing 3.0 faktura?

Peppol BIS Billing 3.0 är en formatmall som följer europeisk standard för e-fakturor och kreditfakturor. Det är det format som krävs inom den offentliga sektorn i Sverige. Självklart har du stöd för detta format om du skickar fakturor via Peppol med 21grams.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.