21grams Logo 21grams
search

Civilsamhällets
Finansforum 2020

Den nya finansiella verkligheten och ideella organisationer.

Civilsamhällets Finansforum 2020 är en konferens med fokus på styrning och ledning i ett finansiellt perspektiv utifrån den ideella sektorns särart. Årets konferens tar avstamp i den nya finansiella verkligheten och vad det innebär för ideella organisationer.

Snabb digitalisering, nya finansiella tjänster och förändrade konsumentbeteenden innebär stora förändringar även för ideella organisationer. Planer för ett nordiskt samarbete för gränslösa betalningar, P27 och införandet av betaltjänstdirektivet (PSD2) under 2019 är två förändringar som öppnar nya möjligheter för finansiella tjänster där både banker och fintech-bolag agerar för att erbjuda nya tjänster till konsumenter och företag.

Vilka finansiella tjänster kan få betydelse för medlems- och insamlingsorganisationer och vilka är nästa generations betalningslösningar när Swish får konkurrens och autogiro förändras? Samtidigt som betalningar nationellt förenklas ökar svårigheterna att förmedla ekonomiska bidrag till internationella samarbetspartners när oron för terrorfinansiering och penningtvätt ökar. Och hur kan ekonomifunktionen i en ideell organisation vara motor i att öka förståelsen för den ideella sektorns särart?

Du kommer att få lyssna på och diskutera med experter, forskare och kollegor från andra ideella organisationer. Konferensen genomförs med Nordea som huvudpartner och med oss 21grams som partner.

Mer information

Priser
Medlem i Giva Sverige, 995 kr
Ideel/offentlig sektor 1495 kr
Företag, 1995 kr

Plats, Online & fåtal platser hos Nordea

När, 22 oktober 2020

Tid, 09.30 – 16.00

 

Relaterad information

Läs mer om Insamlingsforum