21grams Logo 21grams
search

Så påverkas våra tjänster

Med anledning av utbrottet av Covid-19 vill vi uppdatera er med vår kontinuitetsplan.

Vi följer händelseförloppet både i Sverige och utomlands nogsamt och har kontinuerligt kontakt med våra postala leverantörer samt vidtar de åtgärder som vi kan påverka. Vi har i dagsläget inga rapporterade systematiska förseningar på våra svenska postala operatörer. Situationen kan dock förändrats snabbt så vi rekommenderar er att hålla utkik för ytterligare ny information på vår hemsida.

Gällande internationella försändelser har flera länder stängt sina gränser för persontrafik för att begränsa spridningen av coronaviruset, vilket innebär att delar av flygtrafiken stoppats. Detta leder till brist/stopp i transportkapacitet och därmed kan förseningar uppstå för postala flöden internationellt. Flera länders postar har sedan tidigare meddelat att man inte lämnar ut försändelser genom fysiska möten, vilket i många fall försenar postgången inom länderna. Tänk också på att i länder som försatts i karantän påverkas även verksamheter som till exempel butiker och restauranger. Förseningar kan också förekomma från alla länder beroende på vilka restriktioner respektive land har infört.

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina uppgifter här!