21grams Logo 21grams
search

Uppdatering
Så påverkas våra tjänster

Med anledning av utbrottet av Covid-19 vill vi uppdatera er med vår kontinuitetsplan.

Sverige
De svenska postdistributörerna har rapporterat ett ökat antal medarbetare som är sjuka eller vårdar sjuka barn. Alla i branschen jobbar nu för högtryck samt tar in extra personal för att den högre frånvaron skall påverka distributionen så lite som möjligt. Än så länge har vi inte sett några stora systematiska förseningar runt om i Sverige. I sådana här tider får man dock räkna med en större sannolikhet för mindre distributionsstörningar/förseningar. Vi kommer att fortsätta att ha kontakt med våra postala leverantörer i Sverige och följer utveckling noggrant.

Internationellt
Ytterligare flygtrafik har stängt de senaste två veckorna vilket gör att en större andel av försändelserna går på lastbil vilket kan innebära förseningar för postala flöden internationellt. Även här följer vi utveckling noggrant med våra partners och ser över våra logistiknät om det finns alternativa vägar att skicka försändelserna.

Tänk på att många butiker, restauranger, kontor och fabriker kan stå utan personal. Kontrollera gärna därför med mottagaren att det finns någon som kan ta emot försändelserna och undvika att något går i retur. Detta gäller både i Sverige och övriga länder.

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina uppgifter här!