21grams Logo 21grams
search

E-faktura privat

Skicka e-fakturor till dina privatkunder.

Vi skapar och distribuerar era e-fakturor. E-fakturan är idag den vanligaste metoden för fakturabetalningar från privatpersoner.

21grams är CTD, certifierad teknisk distributör av e-fakturor. E-fakturavolymerna växer fortfarande stadigt varje år och betalmetoden efterfrågas aktivt av mottagarna.

21grams producerar och distribuerar era e-fakturor till dina kunders banker, oavsett om dina mottagare är privatpersoner eller företag. Har du även kunder utanför Sveriges gränser, kan vi i ett och samma fakturaflöde skapa och skicka e-fakturor till internetbanker även i Norge och Finland.

21grams producerar i stort sett var tredje e-faktura till de svenska internetbankerna.

Du kan alltid kombinera e-faktura med en eller flera av våra andra digitala tjänster och självklart också låta oss producera och distribuera dina fysiska brev. Tillsammans med dig tar vi fram en digitaliseringsplan utifrån både din egen affärsstrategi och dina kunders efterfrågan.

Söker du lösningar för elektronisk fakturering till företag och offentlig sektor via PEPPOL och övriga format för B2B, klicka här.

Tre goda skäl att välja 21grams

Enkelt. Du får en och samma leverantör som hanterar alla önskade kommunikationskanaler för att nå dina kunder.

Effektivt. Att distribuera e-fakturor direkt in i svenska internetbanker är effektivt för både dig och din kund.

En modern plattform. 21grams plattform för e-fakturor till privatpersoner är helt automatiserad och extremt robust. En kostnadseffektiv, komplett, snabb och säker tjänst.

Frågor och svar

Vad är en e-faktura?

En faktura som skickas digitalt från avsändaren till mottagarens internetbank. Vi på 21grams kan hjälpa dig med hela processen från att skapa fakturan till att distribuera den till mottagaren.

Hur kommer jag igång med att skicka e-fakturor till mina privatkunder?

Kontakta oss på 21grams. Vi är CTD, certifierad teknisk distributör, och kan hjälpa dig med hela processen.

Vad är det för skillnad på en e-faktura och en faktura i mail?

En e-faktura är helt digital och skapad utifrån strukturerad data som krävs för att den ska kunna avläsas och tolkas helt elektroniskt. Det här skiljer sig alltså från en faktura som skickas via mail. En sådan är istället ofta i pdf-format, vilket egentligen bara är en bild av en faktura.

Vad betyder CTD?

CTD är en förkortning av Certifierad Teknisk Distributör och är den part som hanterar den tekniska distributionen av e-fakturor mellan fakturautställare och fakturamottagarnas internetbanker. 21grams är CTD och kan hjälpa till med hela processen.

Hur skickar man en e-faktura?

Vill du börja skicka e-fakturor till dina kunder kan vi på 21grams hjälpa dig med hela processen, vare sig det gäller privatpersoner, företag eller myndigheter.

Varför ska mitt företag skicka e-faktura till mina kunder?

E-faktura anses av många vara ett säkert och smidigt alternativ att betala sina räkningar på. Eftersom alla uppgifter är förifyllda kommer betalningen rätt och oftast i rätt tid.

Har du privatkunder i flera länder?

Genom 21grams tjänster kan du skicka e-faktura till dina svenska, norska och finska kunder.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här och vi kontaktar dig.