21grams Logo 21grams

Adressera rätt

Inrikesbrev

 1. Kliché & Porto betalt
  Samtliga brev som lämnas in i Sverige märks med porto betalt. För Ekonomibrev och ADR märks också breven med ett B.
 2. Formatering
  Använd i första hand
  – Arial (sans serif)
  – Verdana
  I andra hand
  – Courrier
  – Times New Roman
  Använd storlekarna 10-12 punkter
  Använd rak vänster marginal
  Använd ett radavstånd så det inte riskerar tolkas som tom rad som inte är tillåtna.
 3. Returadress
  Utöver avsändare kan en svensk returadress anges. Utländsk returadress är inte tillåten. Returadressen ska föregås av ordet returadress.
 4. Avsändare
  Avsändare är den som betalar portot till distributören. En svensk avsändare ska alltid anges med fullständigt namn och postadress och föregås av ”Avs: ”.

Utrikesbrev

 1. Landkod
  Om det finns ett postnummer kan standardiserad landkod anges som prefix med bindestreck framför.
 2. Land
  Brev till utlandet ska ha en komplett adress inklusive landets namn på det språk i vars land det postas. Utöver det ska, om språket inte är internationellt gångbart, landet anges på engelska.
 3. Returadress
  Utöver avsändare kan en svensk returadress anges. Det är förbjudet att ha en returadress i samma land som destinationslandet.

Utländsk kliché & Porto betalt
För andra operatörer än PostNord kan andra krav på indicior och porto-betalt-stämplar gälla.

Postoperatörszoner

Detta gäller för brev som processas maskinellt hos respektive postoperatör.

 1. PostNord
  Lämna alltid en zon i nedre högra hörnet på 150 x 30 mm fritt för printning av sorteringskoder.
 2. Citymail & Morgonpost
  Lämna alltid en zon i övre kanten på 150 x 10 mm
 3. Citymail & Morgonpost
  Lämna alltid en fri zon på brevets flik för 150 x 15 mm

Exempel på hur postoperatörzonerna används

Fri zon

Runt adressen ska det finnas en fri zon på minst 5 mm helst 15 mm för att maskinell tolkning av adressen ska fungera.

Sorteringskoder

 1. Sorteringskoder från 21grams
  För att av underlätta produktionen av brev finns dessa koder
  01, pallnummer
  03, bunt- och lådnummer
  (1), dokumentnummer
  *** bryt mellan buntar & lådor
 2. Exempel sorteringskod för PostNord
 3. Exempel sorteringskod för Citymail
 4. Exempel sorteringskod för Morgonpost

Alla operatörer använder alltid eller i vissa fall bara vid större sändningar sorteringskoder för att underlätta arbetet att sortera brev. Alla koder är olika långa och det är viktigt att hela koden är läsbar för distributören.

Även för koderna gäller regeln om en fri zon runt adressen.