21grams Logo 21grams
search

Adressera rätt

Inrikesbrev

1.  Kliché & Porto betalt
–  Samtliga brev som lämnas in i Sverige märks med ”Porto betalt”.
–  För Ekonomibrev och ADR märks även breven med ett B.

2. Formatering
Godkända typsnitt
Använd i första hand
–  Arial (sans serif)
–  Verdana

I andra hand
–  Courier
–  Times New Romana

Övrigt
– Använd storlek 10-12 punkter
– Använd rak vänster marginal
– Använd ej blankrad
– Använd ett radavstånd så att det inte riskerar att tolkas som en tom rad

3. Returadress
–  Om returadressen inte är densamma som avsändarens adress kan denna anges på försändelsen
–  Returadressen ska vara en svensk adress, utländsk returadress är inte tillåten
–  Returadressen ska föregås av ordet returadress

4. Avsändare
–  Avsändare är den som betalar portot till distributören och ska alltid anges på försändelsen
–  Avsändaren ska alltid anges med fullständigt namn och postadress och föregås av ”Avs: ”

Utrikesbrev

1. Landkod
–  Om det finns ett postnummer kan standardiserad landkod anges som prefix med bindestreck framför

2. Land
–  Brev till utlandet ska ha en komplett adress inklusive landets namn på det språk i vars land det postas
– Om språket inte är internationellt gångbart, ska landet även anges på engelska

3. Returadress
– Utöver avsändare kan en svensk returadress anges
– Man kan inte ha en returadress i samma land som destinationslandet

Utländsk kliché & Porto betalt
För andra operatörer än PostNord kan andra krav på indicior och porto-betalt-stämplar gälla.

Postoperatörszoner

Detta gäller för brev som processas maskinellt hos respektive postoperatör.

1. PostNord
Lämna alltid en zon i nedre högra hörnet på 150 x 30 mm fritt för printning av sorteringskoder.

2. Citymail & Morgonpost
Lämna alltid en zon i övre kanten på 150 x 10 mm

3. Citymail & Morgonpost
Lämna alltid en fri zon på brevets flik för 150 x 15 mm

Exempel på hur postoperatörzonerna används

Fri zon

Runt adressen ska det finnas en fri zon på minst 5 mm helst 15 mm för att maskinell tolkning av adressen ska fungera.

Sorteringskoder

 1. Sorteringskoder från 21grams
  För att av underlätta produktionen av brev finns dessa koder
  01, pallnummer
  03, bunt- och lådnummer
  (1), dokumentnummer
  *** bryt mellan buntar & lådor
 2. Exempel sorteringskod för PostNord
 3. Exempel sorteringskod för Citymail
 4. Exempel sorteringskod för Morgonpost

Alla operatörer använder alltid (eller i vissa fall bara vid större sändningar) sorteringskoder för att underlätta arbetet att sortera brev. Alla koder är olika långa och det är viktigt att hela koden är läsbar för distributören.

Även för koderna gäller regeln om en fri zon runt adressen.

Mer information