21grams Logo 21grams

Adressera rätt

Inrikesbrev

 1. Formatering
  Använd i första hand
  – Arial (sans serif)
  – Verdana
  I andra hand
  – Courrier
  – Times New Roman
  Använd storlekarna 10-12 punkter
  Använd rak vänster marginal
  Använd ett radavstånd så det inte riskerar tolkas som tom rad som inte är tillåtna.
 2. Kliché & Porto betalt
  Samtliga brev som lämnas in i Sverige märks med porto betalt. För Ekonomibrev och ADR märks också breven med ett B.
 3. Returadress
  Utöver avsändare kan en svensk returadress anges. Utlänsk returadress är inte tillåten. Returadressen ska föregås av ordet returadress.
 4. Avsändare
  Avsändare är den som betalar portot till distributören. En svensk avsändare ska alltid anges med fullständigt namn och postadress och föregås av ”Avs: ”.

Utrikesbrev

 1. Landkod
  Om det finns ett postnummer kan standardiserad landkod anges som prefix med bindesteck framför.
 2. Land
  Brev till utlandet ska ha en komplett adress inklusive landets namn på det språk i vars land det postas. Utöver det ska, om språket inte är internationellt gångbart, landet anges på engelska.
 3. Returadress
  Utöver avsändare kan en svensk returadress anges. Det förbjudet att ha en returadress i samma land som destinationslandet.

Utländsk kliché & Porto betalt
För andra opertörer än PostNord kan andra krav på indicior och porto-betalt-stämplar gälla

Postoperatörszoner

 1. PostNord
  Lämna alltid en zon i nedre högra hörnet på 150 x 30 mm fritt för printning av sorteringskoder.
 2. Citymail & Morgonpost
  Lämna alltid en zon i övre kanten på 150 x 10 mm

Exempel på hur postoperatörzonerna används