21grams Logo 21grams
search

Adressera rätt i Norge

Inrikesbrev

1. Godkänd formatering i fältet för mottagaradress

Godkända typsnitt

 • Arial (sans serif)
 • Courier New
 • Verdana

Övrigt

 • Använd storlek 10-12 punkter
 • Använd rak vänster marginal
 • Använda inte fetstil, kursivstil eller understruken
 • Font och storlek ska vara densamma i hela adressen
 • Använd enbart norska tecken, (dvs det är inte tillåtet att använda svenska ersättningstecken)
 • Radavstånd ska vara 1 eller 1,5
 • Alla rader ska ha samma radavstånd
 • Inga tomma rader i adressen, ej heller tomma rader innehållande skräptecken

Landskoder inom Norge (endast tillåtet med landskod innan postnummer)
Navn Navnesen
Navneveien 10
NO-9000 Oslo

2. Godkänd layout för returadressen

Returadressen får ha två “layouter”/dispositioner enligt nedan.

Rekommenderad layout är att ha returadressen på en rad. Alternativt måste returadressen föregås av ett nyckelord enligt följande valfria alternativ:

 • Avsender
 • Retur
 • Returadresse
 • Fra/From
 • Sender
 • Retur Adr
 • Return to

Övrigt

 • Norska försändelser måste ha en norsk returadress
 • Returadressen får inte ha större fontstorlek än mottagaradressen
 • Font och storlek ska vara densamma i hela adressen.
 • Använd helst normalstil i returadressen
 • Hela returadressen måste innehålla samma stil, dvs blanda inte fet och kursiv om dessa används
 • Adressen ska ha en rak vänstermarginal med adresslinjerna under varandra
 • Använd norska tecken, dvs. inte svenska ersättningstecken
 • Radavstånd ska vara 1 eller 1,5
 • Alla rader ska ha samma radavstånd
 • Inga tomma rader i adressen, ej heller tomma rader innehållande skräptecken

 

Utrikesbrev

Landsnamn & landskod

Brev som postas i Norge till utlandet skall alltid skrivas med landsnamn skrivet på norska på en extra, egen rad under adressen.

Om du skickar post till länder som använder postnummer med enbart siffror, såsom vi gör i Norge, måste du även skriva landskoden. Denna skrivs först på raden som innehåller postnummer och ort, följt av ett bindestreck.

Exempel:
Navn Navnesen
Navneveien 1
DK-9000 København
Danmark

Landskoderna finns att hitta på World Post Associations (UPU) hemsida.

Mer information