21grams Logo 21grams
search

Krav på ytvikt & provexemplar

Provexemplar

Tillsammans med sändningen, väl synligt, lämnar du alltid ett fakturaunderlag och ett öppet oadresserat provexemplar. Detta är för att distributören ska kunna granska innehållet och se att det uppfyller kraven i produktvillkoren. För att det inte ska försvinna på vägen placeras provexemplaret tillsammans med följesedeln i kuvert tillsammans med försändelserna.

Om provexemplar saknas har PostNord rätt att ta ut en tilläggsavgift som vi i vår tur debiterar vidare till våra kunder.

Både vi och PostNord tillhandahåller särskilda kuvert som är avsedda för detta och använder du dem minskar risken för tilläggsdebitering.

Ytvikten

Försändelser utan omslag räknas som svårhanterliga och omfattas i vissa fall av särskilda bokningsvillkor. För att försändelsen ska kunna hanteras i alla led i distributionen krävs en viss papperskvalitet och format. Papperskvalitet beräknas ofta genom ytvikt och för försändelser krävs en ytvikt på minst 150 gram. För komplett information om bokningsregler och produktvillkor se respektive distributörs hemsida och läs villkoren. Känner du dig osäker hör av dig till oss så guidar vi dig rätt.

Ytvikten är alltså vikten i gram för ett ark i formatet A0 eller 1 kvadratmeter.

Hur kontrollerar jag ytvikten?
Antingen kan du kolla på din pappersbeställning eller provväga i efterhand. Ett vykort i A6, 0,1485 x 0,105 m, är alltså 0,0156 kvadratmeter och väger då 2,34 gram. Det kan alltså vara svårt att kontrollera detta exakt om du bara väger ett kort och har en enklare våg. Då kan du kontrollväga 100 av dina vykort. Väger de då mer 233,9 gram har du en papperskvalitet som är 150 gram per kvadratmeter och är därmed godkänt.

Hur räknar jag ut trycksakens vikt?
Bredd (m) x höjd (m) x ytvikt = trycksakens cirkavikt i gram.

Hur räknar jag ut ytvikten?
Totala vikten på trycksaken i gram delat med längden i meter delat med bredden i meter, delat med antalet.

Exempel
100 A4 ark (0,297 m x 0,21 m) väger 900 gram blir 144 gram per kvadratmeter och uppfyller alltså inte kravet.
100 A4 ark (0,297 m x 0,21 m) väger 1000 gram blir 160 gram per kvadratmeter och uppfyller alltså kravet.

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina uppgifter här