21grams Logo 21grams
search

Vi levererar fler
än var fjärde e-faktura

Och e-fakturan står sig trots ökad konkurrens från andra kanaler.

Dan jobbar som expert på att digitalisera kommunikation hos oss på 21grams och har hjälpt många företag att gå över till e-faktura för sina utskick för fakturor.

Som vår undersökning Kanalvalet 2021 visar på så föredrar hela 51% att få sina fakturor skickade till sin internetbank i form av e-faktura. Trots att den digitala brevlådan ökar i användning samt att digitala fakturor allt oftare distribuerade via epost och SMS, så är e-fakturan fortfarande den mest föredragna kanalen för fakturor.

-Internetbanken är för de allra flesta privatpersoner fortsatt navet i den digitala vardagsekonomin och att hantera sina fakturor, räkningar och avier där upplevs som enkelt och bekvämt, säger Dan Axelsson.

Samtidigt finns det en del nackdelar med e-faktura jämfört med de andra distributionskanalerna. Framförallt för de fakturaavsändare som vill kommunicera kampanjer ihop med sina fakturautskick. Där har vi statistik som visar att många kunder som betalar e-fakturan via internetbank missar information av medföljande budskap.

– Vi ser också att den digitala brevlådan gradvis får en ökad acceptans som kanal för fakturor vilket är naturligt då den totala mängden användare av digitala brevlådor ökat kraftigt de senaste åren. Vi förväntar oss även att denna trend fortsätter framöver, avslutar Dan Axelsson.

Läs mer


Dan Axelsson, specialist Förenkla betalningar

51% vill ha sina fakturor som e-faktura i Internetbanken

Vi ställde frågan vilka av följande sätt att ta emot försändelser föredrar du för fakturor?

Kolla på vårt Open Post om Kanalvalet

Tre goda skäl att välja 21grams

  • Enkelt. Det finns mycket att vinna på att ha en leverantör som hanterar samtliga kommunikationskanaler till era mottagare
  • Automatiserat. Hela hanteringen är automatiserad, vilket innebär att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv, komplett, snabb och säker tjänst.
  • Effektivt. Att distribuera e-fakturor direkt in i svenska internetbanker är effektivt för både dig och kunden. Det är säkrare och mer kostnadseffektivt jämfört med andra distributionsvägar. Det är dessutom en lösning som gör det bekvämare för kunden.

Vill du att vi skickar rapporten?

Fyll i dina adressuppgifter här så postar vi rapporten.