21grams Logo 21grams
search

VD har ordet

Digitalisering driver på framväxt av nya tjänster

När vår omvärld digitaliseras påverkar det hela vårt sätt att kommunicera. Många av de informationsflöden som tidigare baserats på papper och postala utskick har i dag ersatts av olika digitala kanaler. Införandet av nya betallösningar, elektroniska brevlådor och andra digitala verktyg har också gjort att kunderna i allt större utsträckning behöver en partner med kapacitet tillhandahålla lösningar för flera kanaler samtidigt.
Med rötterna i traditionell papperskommunikation kan 21grams i många fall återanvända de befintliga kopplingarna till kundernas affärssystem för att snabbt och enkelt erbjuda nya digitala tjänster, utan att det innebär stora ingrepp i IT-stöd och processer. Införandet av de digitala tjänsterna innebär i allmänhet lägre kostnader samtidigt som fördelarna och nyttan för användarna är tydlig.

Förändring också inom traditionell papperskommunikation

Trots sjunkande brevvolymer händer det mycket också inom traditionell papperskommunikation. Den stora trenden är att utdelningsnäten konvergerar, det vill säga att tidningsdistributörer och utdelare av reklam även blir postdistributörer och börjar konkurrera med de statliga postverken. För kunden innebär det nya möjligheter att sänka kostnaderna och införa tjänster som exempelvis morgon- och helgutdelning. 21grams arbetar i det avseendet nära alla alternativa postoperatörer för att hjälpa kunderna få tillgång till deras utdelningsnät.

Hanterar var femte eFaktura och vartannat fysiskt brev

21grams har under året tecknat avtal med flera ledande aktörer inom telekom, energi och TV. Avtalen avser stora volymer av e-fakturor och gör att 21grams i dag hanterar över 20 procent av de svenska e-fakturorna och vartannat fysiskt adresserat brev.

Viktigt förvärv och expansion i Norge

Under våren 2017 förvärvade 21grams företaget Addoro AB i Göteborg. Köpet är en viktig del av satsningen på att erbjuda fler digitala tjänster. Genom förvärvet av Addoro får vi tillgång till en mycket spännande, helt molnbaserad teknik, både för design av dokument och för digital distribution. Addoro omsätter cirka 11 Mkr, har sex anställda och ett hundratal kunder, främst inom fastighet och distribution.

Under sommaren 2017 startade 21grams också ett kontor i Norge där landschef Jan Ström nu leder arbetet. Norgemarknaden avreglerades nyligen och det finns redan tre stycken rikstäckande postdistributörer som 21grams samarbetar med.

Verksamheten indelad i två affärsområden

21grams är i dag uppdelat i två affärsområden: Postal och Multikanal. Inom affärsområde Postal ligger våra programvaror för postal optimering och sortering, samt våra samarbeten med de olika lokala postdistributörerna i Norden. Inom affärsområdet Multikanal hanteras affären med digitala tjänster som Kivra, e-faktura och mobila lösningar.
Organisationen har under året vuxit till 50 medarbetare vid kontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Under det gångna året har också Mats Lönnqvist tillträtt som bolagets nya ordförande.

Väl positionerade för fortsatt positiv utveckling

En fortsatt god tillväxt och lönsamhet inom alla affärsområden har banat vägen för ett bra resultat. Vår affärsmodell med klickbaserade kostnader per transaktion gör också affären och utvecklingen relativt lättprognosticerad. Det pågår ett fortsatt målinriktat och intensivt arbete med att utveckla fler digitala tjänster. Det innebär bland annat att vi nästa år lanserar nya effektiva betalningslösningar som kommer att bidra till en fortsatt positiv utveckling för 21grams.