21grams Logo 21grams
search

Svenska kyrkan

Svensk produktion av röstkort, brev och informationsbroschyr, paketerat i ett C5-kuvert.

Svenska Kyrkan valde 21grams och KGM Datadistribution för en svensk produktion av fem miljoner röstkortsutskick inför kyrkovalet 2021. Efter många år av produktion i Europa valde man att flytta produktionen av röstkortet till Sverige samt att använda sig av tre postoperatörer för den postala utdelningen. Projektet startade redan i november 2020, gick i mål i och med valet i september 2021 och var ett lyckat projekt ur flera olika perspektiv.

Svenska Kyrkan skickade ut ca fem miljoner postala utskick till alla röstberättigade medlemmar inför Kyrkovalet i september 2021 – ett utskick som 21grams fick förtroendet att samordna. Tillsammans med Svenska Kyrkan och det svenska tryckeriet KGM Datadistribution flyttade man över produktionen på ett väldigt lyckat och tryggt sätt.

”Att få jobba med ett projekt som omfamnat alla våra discipliner såsom porto, print och tryck – och att få göra detta tillsammans med Svenska Kyrkan och KGM som båda besitter en sådan gedigen erfarenhet – har varit otroligt roligt och lärofyllt.” säger Mikael Bånnsgård, projektledare på 21grams.

En av anledningarna till att man valde 21grams som samarbetspartner och samordnare var för att man erbjöd en övergripande projektledarroll mellan Svenska Kyrkan, KGM samt de tre postoperatörerna PostNord, Citymail och Morgonpost.

”Som samordnare har 21grams varit mycket professionella under hela projektet. De har tagit ett övergripande ansvar med en noggrann planering och mycket tester där inget har
fallit mellan stolarna.”
säger Ann-Chatrine Bondesson, valgeneral och enhetschef rättsavdelningen för Svenska Kyrkan.

Inför detta kyrkoval gjorde man två stora förändringar, bland annat flyttade man produktionen från Tyskland till Sverige – dels ur en miljösynpunkt, men också för att minska eventuella risker under en pågående pandemi. Man valde även att använda sig av tre postoperatörer för utdelningen av de postala utskicken. Båda förändringarna gjordes med mycket lyckat resultat.

”Att få flytta över tryckproduktionen till Sverige har varit en av alla positiva aspekter med detta projekt. Känns väldigt bra i hjärtat” säger Margareta Ericsson, projektledare inom tryck och print för Svenska Kyrkan.

I och med produktionsflytten passade man även på att uppdatera utskicksformatet. Man gick från en mailer till C5-kuvert där utskicket innehöll, utöver röstkortet, även ett brev och en informationsbroschyr. Svenska Kyrkan såg ett bra kommunikationstillfälle och valde därför att paketera utskicket på ett helt nytt sätt.

”Kyrkovalet är en av få gånger vi har en möjlighet att nå ut med information till 5 miljoner medlemmar, vilket vi självklart ville nyttja. KGM gav goda råd och stor flexibilitet i både material och tid för att ta fram vårt slutgiltiga utskick – utan några som helst problem i produktionen. Allting kändes väldigt tryggt.” fortsätter Ann-Chatrine Bondesson.

Utöver projektledarrollen har 21grams även samordnat all utveckling och IT med dokumenthantering inklusive portooptimering, projektlett all print och samordnat distribution med samtliga postoperatörer.

”Vi är jätteglada att vi fick förtroendet att få vara med på detta uppdrag när Svenska Kyrkan valde att hämta hem produktionen till Sverige. Tillsammans har vi gjort många positiva förändringar när det kommer till kyrkovalets postala utskick.” avslutar Stefan Blomqvist VD för 21grams.

Om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund med ca 5 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet. Organisationens arbete grundar sig i mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här.