21grams Logo 21grams
search

ST1

Enkel och effektiv fakturahantering

St1, med 200 automatstationer, samarbetar med 21grams i en helhetslösning för utskicken av fakturor till företagets kortkunder i Norden.

St1 använder tjänsterna iSort för portooptimering och c/o för portoadministration. Dessutom skapar 21grams dokumentdesign och arkivfiler för fakturorna.
Tjänsten portooptimering, innebär att 21grams mjukvara iSort alltid räknar ut lägsta portokostnad per utskick genom att utnyttja alla tillgängliga rabatter hos valda postoperatörer, samt balansera brevvolymen så man når lägsta totalkostnad för varje sändning. I St1:s fall optimeras fördelningen mellan två operatörer; Posten och Bring Citymail.

Det var Norsk Hydro Olje AB som inledde samarbetet med 21grams. Norsk Hydro Olje AB fick ett tips av en samarbetspartner om 21grams i samband med att man runt årsskiftet 2006-2007 bytte leverantör av printtjänsten. I början av 2007 började Norsk Hydro Olje AB använda 21grams tjänster.
Under 2009 köpte St1 Oy 118 Hydro- och Uno-X- stationer samt 40 JET-stationer på den svenska marknaden. Dessa stationer – tillsammans med redan befintliga 40 St1-stationer – bildade den nya moderna automatkedjan St1. Härutöver köpte St1 Oy 40 JET-stationer på den norska marknaden. I november 2009 övertog St1 Sverige AB kortadministrationen från Norsk Hydro Olje AB. I och med detta fortsatte och uttökade St1 samarbetet med 21grams till att även omfatta fakturaprint och distribution i Norge

Så här fungerar det

St1 skapar en fakturafil från sitt kortsystem som skickas till 21grams. Samtidigt som 21grams omvandlar den till en printredigerad fil, anpassad till printoperatören, görs portoptimeringen.

I samband med redigering skapar även 21grams en arkivfil som görs tillgänglig i ett webbarkiv för ST1’s kundtjänst mfl.
Därefter kontrolleras och kvalitetssäkras alla inlämningar och fakturor mot vad som skickats från ST1’s system.

– Visst, vi sparar pengar, men den stora fördelen är att vi på St1 kan tillgodoräkna oss 21grams kunskaper och får enkel hantering och kontroll. Vi har en dialog där vi möter mycket stor förståelse för våra behov, säger Rolf Jonsson.

Beröm från Norska Posten

Kvittot på hur bra samarbetet fungerar kom faktiskt från Norska Posten. För den norska verksamheten, som drivs från St1 Sverige AB, används samma tjänster från 21grams som för den svenska verksamheten. Dessutom svarar 21grams genom sina lokala norska samarbetspartners för printning och kuvertering.
21grams förändrade och, framför allt, förbättrade distributionen av fakturor, vilket enligt Norska Postens beräkningar medfört en årlig besparing på runt 800 000 kronor.
– Jag är mycket nöjd, säger Rolf Jonsson. Vårt samarbete är smidigt och friktionsfritt, och tillsammans är vi förberedda på nya förändringar framöver.

Om ST1

Sedan december 2010 ingår större delen av Shells svenska verksamhet i St1. Stationsnätet i Sverige består av 600 St1- och Shell-stationer varav 300 är automat-stationer med lågt pris och ett hundratal som är lämpliga för tung trafik.
Vi har drivmedelskort till privat- och företagsmarknad, direktförsäljning till industrikunder, marin bunkerolja, depåer, varuförsörjning samt raffinaderiet i Göteborg

Vill du vet mer om hur vi jobbat med ST1?

Hör gärna av dig till oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig optimera portot.

Vill du vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här