21grams Logo 21grams
search

Nya digitala tjänster ritar om marknaden

VD har ordet

21grams erbjuder kostnadseffektiva lösningar inom fysisk och digital dokumentdistribution. Företaget har sedan starten haft en stark tillväxt och hanterar idag vartannat brev och var fjärde e-faktura som distribueras i Sverige.

Den snabbt ökande digitaliseringen har en stor betydelse för vårt sätt att kommunicera. Många av de informationsflöden som tidigare baserats på papper och postal distribution har ersatts av digitala tjänster. Det ökade utbudet av nya betallösningar, elektroniska brevlådor och andra tjänster på den nordiska marknaden gör att våra kunder behöver en partner som gör det möjligt att kommunicera i flera kanaler samtidigt. Utvecklingen drivs också på av att allt fler använder mobilen som främsta informationskanal.

Med rötterna i traditionell papperskommunikation kan 21grams i många fall återanvända sina kopplingar mot kundernas affärssystem för att snabbt och enkelt erbjuda nya tjänster som inte medför stora ingrepp i IT-miljö och processer. Införandet av de digitala tjänsterna innebär i allmänhet lägre kostnader samtidigt som fördelarna och nyttan för användarna är tydlig.

Fler aktörer inom traditionell posthantering
Brevvolymerna sjunker, men det händer mycket även inom traditionell papperskommunikation. En fortsatt stark trend är att utdelningsnäten konvergerar, det vill säga att tidningsdistributörer och företag inom reklamutdelning i allt högre utsträckning också blir postdistributörer som konkurrerar med de statliga postverken. För kunden innebär det nya möjligheter att både sänka kostnader och införa tjänster som exempelvis morgon- och helgutdelning.

21grams är ledande inom postal teknologi och arbetar nära alla alternativa postoperatörer för att hjälpa kunderna få tillgång till de nya utdelningsnät som uppstår när marknaden förändras.

”Digitaliseringen förutsätter att vi utmanar gamla tankesätt och processer.”

Mobilitet och GDPR påverkar utvecklingen
Under hösten 2017 lanserade 21grams som första leverantör Swish QR-koder som gör det möjligt att betala fakturor direkt med Swish-appen. Den nya lösningen mottogs mycket väl, framförallt inom segment som insamling, försäkring och bokning. Samarbetet med Kivra har också växt snabbt, dels pådrivet av att allt fler använder e-brevlådor, dels till följd av GDPR och nya krav vid hantering av exempelvis lönespecifikationer. Det gångna året har ett flertal nya avtal tecknats, bland annat med Bisnode i Norge för bilbesiktningsbokningar och i Sverige för e-fakturering av bredband. En negativ händelse under året var att PostNord vann över PTS i frågan om årsvolymsrabatter vilket försvagade bolagets konkurrenskraft inom det postala området.

Bolaget indelat i två affärsområden
21grams verksamhet delas in i två affärsområden: Postal och Multikanal. Inom Postal ligger våra programvaror för postal optimering och sortering, samt våra samarbeten med de olika lokala postdistributörerna i Norden. Inom affärsområde Multikanal hanteras affären med digitala tjänster som Kivra, e-faktura och mobila lösningar.

Organisationen har under året vuxit till över 50 medarbetare vid kontoren i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn.

God tillväxt och kommande lanseringar av digitala tjänster
21grams har under räkenskapsåret haft en fortsatt god underliggande tillväxt och lönsamhet. Under det andra halvåret har PostNords förändrade rabattstruktur dock haft en negativ effekt.

Utvecklingen av nya och befintliga digitala tjänster går allt snabbare och under det kommande året lanseras flera nya lösningar i Norden parallellt med vidareutveckling av tjänster för mobil betalning.

STEFAN BLOMQVIST
VD