21grams Logo 21grams
search

Möt oss på Print Next 2022

Print Next är mötesplatsen för den grafiska branschen. Här träffar ni personer i hela värdekedjan för grafisk kommunikation.

Print Next arrangeras gemensamt av Grafkom och Grafiska Företagen. Det här är den största nätverksträffen för den grafiska branschen där man möts för utbyte av kunskap och för att göra affärer.

Möt oss där

Stefan Blomqvist, VD på 21grams, är en av dagens ca 15 talare. Han kommer bland annat att ge svar på när fysisk kommunikation fungerar som allra bäst, enligt helt färska siffror från 21grams årliga marknadsundersökning Kanalvalet.

Ni får också möjlighet att träffa våra kollegor Camilla Börlin, Martin Oscarsson och Kaj Christensen som kommer att vara på plats.

Mer information

Datum: 24 november 2022

Tid:  Från kl 9.00

Plats: Royal Park Hotel, Frösundavik, Stockholm

Pris: 2.900 kr för medlemmar i Grafkom eller Grafiska Företagen. 4.200 kr för icke medlemmar. Inklusive fika och middag. Priser exkl moms.

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina uppgifter här.