21grams Logo 21grams
search

Majoriteten får fakturor på posten även om de hellre vill ha e-faktura

I en undersökning gjord av 21grams och Norstat framgår det att majoriteten av alla svenskar önskar få sina fakturor digitalt. Men även om allt fler önskar få e-fakturor så får majoriteten fortfarande sina fakturor på posten.

Hela 74 procent av 1000 tillfrågade personer i undersökningen vill få sina fakturor digitalt. 47 procent av dem vill ha det via e-faktura.

– Vi producerar, för våra kunders räkning, var fjärde e-faktura i Sverige. När vi mäter utvecklingen på kundnivå ser vi att E-fakturan fortsätter att växa stabilt, oavsett bransch, och vi ser ännu ingen avmattning trots att flera andra digitala alternativ konkurrerar, säger Anders Ivarsson, affärsansvarig för digitala tjänster på 21grams.

E-fakturan är ett tilltalande alternativ för många då den är enkel att hantera och är kopplad direkt till betalplattformen.

– Det upplevs som ett bekvämt, säkert och kontrollerat sätt att få fakturor rätt in på internetbanken. Det krävs ett aktivt val från kundens sida innan ett företag får skicka fakturorna till kundens internetbank. En naturlig utveckling, som vi bedömer kommer vara mycket attraktiv för många användare, är att fakturor kan tas emot och betalas i Swish-appen, något vi redan ser ske i motsvarande plattformar i Norge och Danmark, fortsätter Anders Ivarsson.

Pappersfakturan kvar av gammal vana
Trots det ökade intresset för digitala fakturor är det fortfarande många som fortfarande tar emot fakturan via fysisk post.

– Vi betonar alltid för våra kunder hur viktigt det är för dem att fortsätta behålla fokus och kvalitet på pappersfakturan, av den enkla anledningen att en relativt stor andel av deras kundbas fortsatt föredrar att ta emot fakturan via vanlig post och har upparbetade vanor och rutiner för sin vardagsekonomi som de vill behålla. Omställningen till de digitala alternativen är dock i full gång och utmaningen framåt är inte att digitalisera fakturaflöden i sig utan snarare att ha teknologi och processer för att låta den enskilda slutkunden välja vilken av de olika kanalerna de vill få sin faktura genom, avslutar Anders Ivarsson.

Klicka här för att ta del av hela undersökningen, Kanalval 2019 – Styrkan med rätt innehåll i rätt kanal.