21grams Logo 21grams
search

Hundratals miljoner att tjäna för branschen

Text: www.branschkoll.se
Orginalartikel: länk

Johan Boberg lämnade Åtta.45 i december – nu ska han hjälpa branschen att tjäna pengar på att sälja porto som en tjänst.

– Vi har räknat på det – och det borde finnas mellan 100 och 200 miljoner på porto att tjäna för tryckerierna, säger Johan Boberg som nyligen börjat på företaget Mailworld (som är en del av koncernen 21grams).

Enligt Johan kommer kunden att få både en enklare vardag och ett lägre porto om branschen paketerar ihop det här på rätt sätt.

– Jag hoppas att fler kan få upp ögonen för hur man tjänar pengar på paketering av porto – det är riktiga pengar som hamnar på sista raden, säger Johan engagerat när han besöker Branschkoll för att berätta om sitt nya uppdrag.

Efter att ha jobbat med familjeföretaget i Falun i hela sitt liv sålde familjen Boberg sitt tryckeri till Åtta.45. Johan jobbade kvar som platschef i Falun men efter en tid valde man att gå skilda vägar.

– Det var ett uppvaknande och efter ett tag en enorm frihetskänsla att inte längre jobba kvar i företaget där jag varit sedan 13 års ålder, säger Johan Boberg till Branschkoll.

Nu har Johan börjar som affärsutvecklare på postföretaget Mailworld och ska nu få tryckerier runt om i landet att förstå möjligheterna med att hjälpa kunderna även med portot.

Idén är enkel
Posten har ett högt pris på porto för all osorterad post – vilket är alla försändelser under 5.000 exemplar per inlämningstillfälle. Om man istället lämnar in sin post till Mailworld – som slår samman många små volymer till en stor – så går alla brev istället som sorterad post och priset sjunker ganska drastiskt.

– Det är bara att lämna in sin post – oavsett om det är kundernas eller den egna – till Mailworld så sorterar vi den och lämnar sedan in den som en stor sorterad sändning, säger Johan.

Allt som går som brev kan gå den här vägen och resultatet är ett betydligt lägre porto – en besparing som man kan dela med kunden.

– Gör man rätt kan både kunderna och tryckerierna bli vinnare – men man måste prata med kunden och paketera in portot i sin trycktjänst.

Den som inte vill ta risken att ta in portot i sina egna böcker kan låta Mailworld fakturera kunden direkt precis som man kanske gör med Postnord idag. Och genom ett avtal kan tryckeriet få en del av besparingen till sig.

Lätt att kartlägga
För att se hur mycket ett tryckeri kan tjäna så kan man enkelt använda sig av Poststatistiken för att få fram hur mycket post som lämnas in varje år från företaget. Detta gör att man enkelt får fram potentialen för ett företag.

– Det handlar inte om att man måste ha gigantiska upplagor, säger Johan. Mailworld är briljanta på att hantera små upplagor.

Alla tryckerier som lämnar in post flera gånger i veckan borde titta på möjligheterna med det här.

B-post finns kvar – trots att det tas bort
Postnord gör stora förändringar i sina brevtjänster under 2020. Bland annat tas B-post bort för upplagor under 500 exemplar vilket gör småupplagor mycket dyrare – portot höjs med så mycket som 18,5 procent i den här kategorin. Om man inte åker med Mailworlds ”buss” med samsortering vill säga – för då kan man skicka brev som B-post precis som vanligt och oavsett upplaga. Och till ett betydligt lägre portopris.

– När Posten höjer portot så finns en risk att fler företag väljer bort trycksaken som kanal, det är en annan anledning till att detta är så viktigt för branschen.

I princip all typ av post förutom posttidningar kan skickas med Mailworld. Det kan handla om upplagor på några hundra dr-utskick, visitkort som går med brev och till och med det egna företagets post.

– Så länge det går som brev kan vi ta allt, och ju mer det väger desto mer kan du spara, säger Johan.

Mailworld har tre anläggningar som sorterar post (Malmö, Göteborg och Stockholm). Precis som Postnord kör man runt och hämtar upp post hos företag.

Det krävs ingen speciell sortering – utan allt kan läggas osorterat i lådor och sedan ser Mailworld till att allt vägs och sorteras.

Kräver kunddialog
Enligt Johan måste tryckerierna förstå att det här är en möjlighet att både höja sitt eget värde och att tjäna pengar.

– Men man måste förstås prata med kunden och förklara upplägget, det är det första steget man måste ta, avslutar Johan.

Vill du veta mer om portooptimering?

Hör gärna av dig till oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig optimera din post.