21grams Logo 21grams
search

GDPR i PostSort & Winjet

 

I dag böjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i EU/EES. I korthet så innebär den nya lagstiftningen att vi som behandlar personuppgifter måste hjälpa de som är ansvariga för personuppgifterna att uppfylla regelverket. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en unik individ. För mer information om vad den nya dataskyddsförordningen innebär se Datainspektionens hemsida här

För PostSort gäller följande

  • För att hjälpa användare har programmet utrustats med funktioner för att radera filer. Dessa nås via, Verktyg -> Filborttagning (GDPR).
  • Programmet är inställt på att radera filer som är äldre än 90 dagar, och denna funktion aktiveras automatiskt varje vecka.
  • Ska andra regler tillämpas? Ändra inställningarna via, Verktyg -> Filborttagning (GDPR) -> Inställningar.

För Winjet gäller följande

  • För att hjälpa Winjet-användare har vi utrustats systemet med funktioner för att radera filer, Dessa nås via, programinställningarna.
  • Programmet är inställt på att radera filer som är äldre än 90 dagar, och denna funktion aktiveras automatiskt varje vecka.
  • Vill du istället gallra manuellt så anger du 0 dagar.
  • Filer som inkluderas är samtliga filer som du skapat med programmet under dess egna kataloger och aviseringskatalog. Det vill säga om du flyttat eller döpt om en fil kommer den inte automatiskt raderas. Om du lagt dina kunders importfiler under Winjets infilskatalog så kommer även dessa inkluderas i borttagningen, annars inte.
  • Filerna kommer raderas baserat på det datum du läst in kundens adressfil.

För mer information se här eller här.