21grams Logo 21grams
search

21grams förvärvar PostSort

– nytt samgående stärker erbjudande till portoköpare och tryckerier i Norden

Svenska postföretaget 21grams förvärvar samtliga aktier i PostSort AB och KC Data AB som utvecklar och marknadsför adresserings- och sorteringsprodukterna ”PostSort” och ”MailSort”. PostSort är ledande inom adressering, sortering och preparation av marknadsutskick och posttidningar, med över 150 av Nordens tryckerier och bokbinderier som kunder.

Sedan starten 2004 har 21grams hjälpt svenska portoköpare till lägre portokostnader.
Bolaget omsatte 2012 ca 325 miljoner kronor och 21grams över 600 kunder står innan köpet för vart 5:e adresserat brev som skickas i Sverige. Bland kunder märks de stora portoköparna inom bank, försäkring, pension, tele/energi, insamlingsorganisationer och offentlig sektor.

Med köpet av PostSort förstärker 21grams ytterligare erbjudandet mot tryckerier och bokbindare för utskick av direktmarknadsföring och posttidningar. 21grams kommer fortsätta att supportera och utveckla funktionaliteten i PostSort, men även fokusera på att erbjuda tilläggstjänster som porto-optimering och möjlighet till rabatterade portoköp via fler postoperatörer, till Postsorts kunder.

”Förvärvet är helt i linje med vår strategi att fördjupa vår tjänsteleverans mot direktreklamsidan, som står för halva den nordiska postmarknaden. Vi ser en tydlig trend där kunderna efterfrågar porto och tryck i ett gemensamt paket, drivet av både lägre kostnader och enklare hantering. I ljuset av det ser vi PostSorts kunder, tryckerier och bokbindare, som viktiga partners att sampaketera våra postlösningar tillsammans med”, säger Stefan Blomqvist, VD på 21grams.

Som ett svar på flera viktiga kunders efterfrågan på nordiska helhetslösningar har 21grams under de senaste åren aktivt arbetat med att förstärka sin nordiska tjänsteleverans. PostSort har ett starkt fäste och bra kundbas i Norge och Danmark vilket ytterligare stärker 21grams nordiska erbjudande.

”Tillsammans med 21grams får vi tillgång till en större organisation vilket ger synergier inom både utveckling, support, försäljning och administration. 21grams tilläggstjänster inom optimering och porto ger Postsorts kunder ett extra värde med möjligheter att sälja nya tjänster och skapa nya marginaler i en pressad marknad”, kommenterar Kaj Christensen, grundare och VD på PostSort.

Samtliga kunder, partners och anställda medföljer i förvärvet. PostSorts verksamhet flyttar under januari till 21grams huvudkontor vid Globen i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Blomqvist, VD, 21grams
Tel: 076-808 21 21
E-post: stefan.blomqvist@21grams.com

Kaj Christensen, VD, Postsort & K C Data AB
Tel. +46 8 570 288 61
E-post. kaj@kcdata.se