21grams Logo 21grams
search

21grams utökar sitt erbjudande i Norge

21grams utökar sitt erbjudande i Norge med helthjem Mediapost i PostSort

21grams släpper nu nya versioner av sorteringsprogrammen PostSort och Winjet. Förutom att mjukvarorna sedan tidigare stödjer postoperatörerna Bring och Norpost Distribusjon, finns nu möjligheten att även välja och producera för helthjem Mediaposts distributionsnät.

I 21grams ambition att erbjuda brevkunderna flera alternativ, och säkerställa den nya konkurrens som finns på postmarknaden är det extra spännande att nu kunna erbjuda helthjem som alternativ för postala utskick inom Norge. Med sin hushållstäckning på 85% blir det ett starkt och kostnadseffektivt alternativ till Bring och deras posttjänst.

Efter den nyligen införda avregleringen av post i Norge sker stora strukturella förändringar på den norska marknaden, och efterfrågan ökar kring nya postala alternativ. För portoköparen innebär de nya alternativen större möjlighet att sänka sina portokostnader. 21grams roll är att erbjuda teknik, processtöd och postavtal för att kunderna och tryckerierna enkelt ska kunna använda de nya distributionsalternativen.

Sedan starten 2004 har 21grams hjälpt nordiska brevköpare till lägre porton.

”Efterfrågan på kostnadseffektiva nordiska postala lösningar gör att samarbetet med helthjem blir ett viktigt steg i vår nordiska utrullning”, säger Stefan Blomqvist, VD på 21grams.

”För helthjem är samarbetet med 21grams viktigt både för att alla tryckare i Norge och utomlands ska kunna komma åt vårt distributionsnät, men även kunna sälja våra tjänster med sina egna trycktjänster”, säger Per Iversen, adm.dir. helthjem Mediapost.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Blomqvist
VD, 21grams
Tel: +46 76-808 21 21
E-post: stefan.blomqvist@21grams.com

Per Iversen
Adm.dir., helthjem Mediapost
Telefon +47 908 57 146
Epost: per.iversen@helthjem.no

Om 21grams
21grams grundades 2004 och är ett svenskt tjänsteföretag som erbjuder smarta postlösningar till företag med stora eller medelstora brevvolymer, s.k postal management.

21grams erbjuder ett nätverk av olika postoperatörer både inrikes i Sverige och internationellt med syftet att åstadkomma portobesparingar, enkelhet och bättre kontroll och kvalitet i hela postprocessen. 2016 omsatte bolaget 650 miljoner kronor och har ca 55 anställda i Stockholm, Oslo och Köpenhamn.
21grams.com

Om helthjem Mediapost
helthjem är Schibsted, Amedia och Polaris rikstäckande distributionsnätverk. Helthjem når de flesta norska hem och levererar dagligen upp till 2 miljoner försändelser: magasin, tidningar, böcker, brev och småpaket.

Helthjem-nätverket har i över 250 år vidareutvecklat och anpassat rutiner och teknik för leverans hela vägen hem till mottagarens brevlåda.

Helthjem erbjuder snabb och effektiv leverans till över 85 procent av alla norska hushåll, sex dagar i veckan. I vissa områden i centrala regioner distribuerar de även på söndagar.
helthjem.no