21grams Logo 21grams
search

Frågor & svar

PostSort

I takt med att användare och kunder kommer in med vanliga frågor till oss fyller vi på den här sidan. Och hittar du inte det du söker, testa och sök genom att använda webbläsarens egen sökfunktion, ctrl+F eller liknande kommando.

Det här är vi som svarar på dina frågor, Petronella, Eleonor, Patrik och Martin. Du kan alltid kontakta supporten här.

PostSort Sortering

När jag startar programmet kommer jag till inställningarna.

Alt.1 Programmet hittar inte en giltig licens. Kontrollera att licenspluggen sitter monterad på en av datorns USB-portar. Kontrollera att rätt uppgifter om licensen är angivna under inställningarna.
Alt.2 En ny version har precis installerats, och programmet vill göra er uppmärksam om att eventuella inställningar måste ändras/kontrolleras..

PostSort säger att adresserna är ogiltiga men postnumren ser ut att stämma.

Alt.1 Det angivna landsfältet innehåller ett okänt landsnamn.
Alt.2 I postnumret ser det ut att vara ett mellanslag mellan 3:e och 4:e siffran. Det kan vara så att det inte är ett mellanslag utan ett tecken som bara ser ut att vara det. För att lösa detta problem måste man göra en teckenöversättning.

Gör så här:

 1. Börja om från början med att importera filen.
 2. I dialogrutan Import-Start klickar du på knappen Alternativ.
 3. Välj Modifiera.
 4. Nu är du inne i teckentabellen.
 5. Längst ner till vänster finns en ruta där du ser information om det markerade tecknet.
 6. Nu ska du leta upp ett tecken som på raden Hex: heter A0.
 7. Tryck på mellanslagstangenten när tecknet är markerat, för att översätta detta tecken till ett mellanslag. I teckenfönstret står det nu ”SP”.
 8. Klicka på klar.

OBS! Om du använder importmallar måste mallen väljas innan du gör teckenöversättningen! Tänk även på att uppdatera mallen innan importen slutförs.

Jag vill skapa en jobbfil med endast de ogiltiga adresserna. Hur gör jag?

Gör färdigt allt vad gäller godkända adresser dvs. Jobbfil, rapportutskrift mm.
Gå in i urvalshanteringen.
Skapa ett nytt urval som döps till exempelvis ogiltiga.
Sätt som villkor:

 • Pnr_ är blank eller tom eller
 • Pnr_ börjar med XX

Sortera enligt egna regler, och välj att bara inkludera den nyss sparade gruppen. Skapa jobbfil. Klart.

Hur gör jag för att skriva ogiltiga adresser till en fil?

Om ni inte har Exportmodulen i PostSort kan ni använda etikettrutinen, och skriva informationen till en fil på hårddisken istället för till etiketter.

 1. För att få ÅÄÖ riktigt måste man manuellt redigera en inställningsfil till PostSort
 2. Se till att PostSort är stängt.
 3. Gå in i filen PssSetup.ini. (ex. C:\Program\KC DATA\PsSort)
 4. Leta upp raden [Paper label printer]
 5. Gå neråt i listan tills du hittar ”Use ansi=0”
 6. Ändra nollan till en etta.
 7. Spara och stäng.
 8. Starta PostSort, och gå in i etikettrutinen för ogiltiga.
 9. Öppna Inställningar.
 10. På raden ”Skrivare för pappersetiketter” kryssa i portnamn.
 11. Skriv in sökvägen där du vill att filen ska sparas (C:\adresser.txt).
 12. Spara och stäng inställningarna.
 13. Gör en layout.
 14. Klicka på starta utskrift så skrivs de ogiltiga adresserna till filen du angav i inställningarna.

OBS. Filen ersätts för varje utskrift.

Jag har fått en färdig jobbfil på mail. Hur gör jag?

Spara den bifogade filen i samma katalog som PostSort använder för jobbfiler, så visas den i PostSort.

Så här hittar du var PostSort sparar jobbfilerna:

  1. Öppna PostSort Sortering
  2. Klicka på Arkiv
  3. Gå in i Inställningar
  4. Öppna fliken Sökvägar
  5. På den rad där det står Jobb finns en sökväg angiven, notera den.

Det står TEST på mina rapporter. Vad är det för fel?

Om man skriver ut rapporter innan man har skapat en jobbfil eller utfört en export kommer det att stå test på rapporterna. Skapa en jobbfil eller utför en export, skriv sedan ut rapporterna igen.

PostSort Produktionssystem

Jag får felmeddelandet "Komandot skicka ny etikett har mottagits innan föregående etikett har skickats klart”.

Nedan är 3 möjliga orsaker:

 • Smutsig fotocell.
 • Felaktiga inställningar i produktionsprogrammet.
 • En produkt ligger under fotocellen när produktionen startas.

Datorn larmar för dåligt med diskplats på C:

Klicka här för instruktion om att frigöra diskutrymme på C-disken
Klicka här för instruktion om att flytta SoftwareDistribution till D:

Jag får felmeddelandet "Adressen är för lång”.

Möjlig orsak: Skrivaren har tappat fonterna. Om skrivaren har startats om medan PostSort varit öppet, har skrivaren tappat de överförda fonterna.
Lösning: Starta om PostSort, så skickas fonterna över på nytt.

Jag får felmeddelandet "Print go under skrivning”.

”Print go under skrivning” innebär att skrivaren får en instruktion om att skriva ut en ny adress innan den föregående adressen är färdigskriven.

Möjliga orsaker:

 • Produkten är plastad men ingen fotocellvalidering finns installerad.
 • Fotocellen kan vara smutsig.
 • Något kanske stör fotocellen.
 • Det kan ligga spån från trekniven på bandet.
 • Bandet kan vara fransigt.
 • Pulsgivaren kan vara trasig.

Jag får felmeddelandet "Print go men inget att skriva”.

Orsak: Skrivaren har ingen adress i minnet.
Fel: Skrivaren har tömt adressen på bandet pga:

 • Produkten är plastad men ingen fotocellvalidering finns installerad.
 • Fotocellen kan vara smutsig.
 • Det kan ligga spån från trekniven på bandet.
 • Bandet kan vara fransigt.

Skrivaren skriver inget och ger felmeddelandet ”CTS mask 0x00”.

CTS = clear to send.
Felet beror på att PostSort har skickat en adress till skrivaren men skrivaren har inte kvitterat den. Adress 1 och 2 ligger i skrivaren och när adress 3 kommer vill den inte ta emot fler. Då ger den felmeddelandet “CTS mask 0x00”.
Det här felet orsakas av att pulsgivaren inte fungerar som den ska.

Skrivaren skriver på varannan produkt.

S7/9030

 • Etiketten är för lång.
 • Produkterna ligger för tätt på bandet.

Imaje Mailjet.

 • Etiketten är för lång